Lennundustehnika õppekava vastuvõtutingimused

Lennundustehnika õppekaval on kaks peaeriala: side- ja navigatsioonisüsteemid (CNS) ja õhusõiduki ehitus ja hooldus (TECH). Spetsialiseerumine toimub esimese õppeaasta lõpus. 

Antud õppekavale kandideerimiseks tuleb Sul:

  • sooritada võõrkeele riigieksam (inglise/saksa/prantsuse) vähemalt B1-tasemel (või enne 2014. a sooritatud riigieksam vähemalt 50 punktile); arvestatakse ka rahvusvaheliste keeleeksamite tulemusi (vt Riigi Teataja § 27 lg 15); 
  • reaalaine riigieksam (kitsas või lai matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksam). Laia matemaatika, enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksami tulemusele lisatakse + 16 punkti;
  • läbida sisseastumiseksam.
Välismaalase õppekeele oskus loetakse piisavaks, kui see vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest. 

  Lennundustehnika õppekava
Reaalaine riigieksam 30 punkti
Võõrkeele riigieksam minimaalne B1 (B2 ja kõrgem tase annab 10 lisapunkti)
Sisseastumistest 
(võimalik sooritada juba enne sisseastumisperioodi 27.02 või 24.04 Tallinnas ja 01.03 või 25.04 või 06.06 Tartus)
60 punkti (kirjalik osa 30 punkti, suuline osa 30 punkti)
Maksimumpunktide arv 100 punkti  


  Lennundustehnika õppekava vastuvõtu ajakava

AVALDUSTE ESITAMISE EELNE vastuvõtukatsete
periood

I aeg

II aeg

III aeg

Registreerumine sisseastumiseksamile
algab: 11.01.2018

Kuni  23.02.2018

Kuni   21.04.2018

Kuni  03.06.2018

Sisseastumiseksam
(kirjalik osa + intervjuu)

27.02.2018 (Tallinn) või
01.03.2018 (Eesti Lennuakadeemia)
kell 10.00

24.04.2018 (Tallinn) või
25.04.2018 (Eesti Lennuakadeemia) kell 10.00

06.06.2018 (Eesti Lennuakadeemia)
kell 10.00


Esialgsete tulemuste teatamine

09.03.2018

03.05.2018

15.06.2018

AVALDUSTE VASTUVÕTT

20.06-01.07.2018

AVALDUSTE ESITAMISE JÄRGNE
vastuvõtukatsete periood

Sisseastumiseksam
(kirjalik osa + intervjuu)

09.07.2018 või
10.07.2018 või
11.07.2018
Toimumiskoht: Eesti Lennuakadeemia

Vastuvõtukomisjoni otsus

13.07.2018

Õppimatuleku või sellest loobumisest kinnitamine

24.07.2018

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.