Õhusõiduki juhtimise õppekava vastuvõtutingimused

Antud õppekavale kandideerimiseks tuleb Sul:

  • sooritada võõrkeele riigieksam (inglise/saksa/prantsuse) B2 tasemel (või enne 2014. a sooritatud riigieksam vähemalt 75 punktile); arvestatakse ka rahvusvaheliste keeleeksamite tulemusi (vt Riigi Teataja § 27 lg 15);
  • reaalaine riigieksam (lai matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksam);
  • läbida kutsesobivustest (koosneb kahest osast; isiksuslikult mittesobivad kandidaadid arvatakse antud õppekava konkursist välja);
  • tervisliku sobivuse kontroll (kontrolli hinnang "sobiv" ja "mittesobiv"; mittesobivad kandidaadid arvatakse antud õppekava konkursist välja) ning
  • vajalik on karistatuse puudumine kriminaalkorras ja sellises väärteo korras, mis takistab lennundusvaldkonnas töötamist.  

Välismaalase õppekeele oskus loetakse piisavaks, kui see vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemele B2.

Kutsesobivustestide kirjaliku osa sooritusele pääsemise eeltingimuseks on internetis kolme isiksuse omadusi hindava küsimustiku täitmine. Küsimustikud peavad olema täidetud vastuvõtu ajakavas määratud ajaks sõltuvalt sellest, millisel kuupäeval toimub testi sooritamine.

Õhusõiduki juhtimise õppekaval tehakse matemaatika või füüsika riigieksamitulemuste põhjal eelvalik. Kirjalikele kutsesobivustestidele lubatakse paremusjärjestuse alusel kuni 70 kandidaati.

Seejärel tehakse riigieksamitulemuste ja kutsesobivustestide tulemuste põhjal eelvalik. Sisseastumistestile paremusjärjestuse alusel lubatavate kandidaatide arv teatatakse 6. juulil 2018.

Tervisliku sobivuse kontrolli saadetakse paremusjärjestuse alusel 13 õhusõiduki juhtimise õppekavale kandideerijat.

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt konkursipunktidest.   

  Õhusõiduki juhtimise õppekava
Reaalaine riigieksam 30 punkti
Võõrkeele riigieksam Vajalik on B2-tase
Kirjalik kutsesobivustest 20 punkti
Isiksuslik sobivus sobiv/mittesobiv
Sisseastumistest
(võimalik sooritada juba enne sisseastumisperioodi 27.02 või 24.04 Tallinnas ja 01.03 või 25.04 või 06.06 Tartus)
50 punkti
Tervisliku sobivuse kontroll sobiv/mittesobiv
Maksimumpunktide arv 100 punkti


Õhusõiduki juhtimise õppekava vastuvõtu ajakava

AVALDUSTE ESITAMISE EELNE vastuvõtukatsete periood

 

I aeg

II aeg

III aeg

Registreerumine testile algab 11.01.2018

Kuni 23.02.2018

Kuni 21.04.2018

Kuni 03.06.2018

Kirjalike testide isiksuse omadusi hindava osa veebipõhine täitmine

Hiljemalt 25.02.2018

Hiljemalt 22.04.2018

Hiljemalt 04.06.2018

Kirjalikud kutsesobivustestid

27.02.2018 (Tallinn) või 01.03.2018 (Eesti Lennuakadeemia) kell 11.00

24.04.2018 (Tallinn) või 25.04.2018 (Eesti Lennuakadeemia) kell 11.00

06.06.2018 (Eesti Lennuakadeemia) kell 11.00Esialgsed tulemused

09.03.2018

03.05.2018

15.06.2018

AVALDUSTE VASTUVÕTT

20.06-01.07.2018

AVALDUSTE ESITAMISE JÄRGNE vastuvõtukatsete periood

Kirjalike testide isiksuse omadusi hindava osa veebipõhine täitmine

Hiljemalt 01.07.2018.

Kirjalikele kutsesobivustestidele lubatakse riigieksami paremusjärjestuse alusel kuni 70 kandidaati

Kirjalikud kutsesobivustestid

03.07.2018 kell 10.00
Toimumiskoht: Eesti Lennuakadeemia

Kirjalike kutsesobivustestide tulemused SAISis 06.07.2018 kell 12.00
Sisseastumiseksamile lubatakse üldise paremusjärjestuse alusel (arv täpsustakse 06.07.2018)

Sisseastumiseksam 
(kirjalik osa + intervjuu)

09.07.2018 või 10.07.2018 või 11.07.2018
kell 09.00 või 10.00 või 11.00 või 14.00
Toimumiskoht: Eesti Lennuakadeemia

Sisseastumiseksami tulemused; üldine paremusjärjestus SAISis

13.07.2018
Tervisliku sobivuse kontrolli suunatakse üldise paremusjärjestuse alusel 13 kandidaati

Tervisliku sobivuse kontroll

16.07.2018 või 17.07.2018 või 18.07.2018
Toimumiskoht: Tallinn

Vastuvõtukomisjoni otsus

20.07.2018

Õppimatuleku või sellest loobumisest kinnitamine

24.07.2018

Sul on küsimus vastuvõtu kohta? Helista telefonil 744 8110 / 744 8121 või kirjuta vastuvott@eava.ee.