Lennuliiklusteeninduse õppekava

Nii nagu autodel on sõitmiseks vaja auto- ja laevadel mereteid, on õhusõidukitele loodud nähtamatud rajad õhuruumis. Selleks et tagada lennuliikluse ohutu kulgemine mööda õhumarsruute, teevadki oma tööd lennujuhid.

Lennuliiklusteeninduse erialal on sul võimalik õppida LENNUJUHIKS, kes: 

  • tagab korrapärase ja kiire lennuliikluse riigi õhuruumis;
  • peab sidet pilootidega ja näeb lennukite asukohta radariekraanilt;
  • juhib piloote nii, et lennukid oleksid alati üksteisest ohutus kauguses ja lennurajad ei ristuks;
  • aitab piloodil leida ohutu tee udu ja tormise ilma korral ning lõpuks maanduda lennuväljal.

Ole teejuhiks taevas!

Lennujuhid töötavad vastavalt oma kvalifikatsioonile erinevates lennujuhtimisüksustes:

  • piirkondlikus lennujuhtimisüksuses töötav lennujuht hajutab õhusõidukeid, andes pilootidele korraldusi ja nõuandeid, mis tagavad lennuliikluse ohutuse marsruutidel ehk tegeleb peamiselt ülelendudega kogu Eesti õhuruumis; 
  • lähenemislennujuhtimisüksuses töötava lennujuhi ülesandeks on juhtida lennuliiklust lennuvälja lähisõhuruumis, kus lõikuvad lennutrassid;
  • lähilennujuhtimisüksuses töötav lennujuht juhib liiklust lennuvälja läheduses ja lennuväljal. Ta annab juhiseid ruleerivatele õhusõidukitele, edastab piirkondlikult lennujuhtimisüksuselt saadud marsruudilubasid startivatele õhusõidukitele ning vastutab hajutuse eest lennurajal ja lennuvälja lähialas.
Image: /photos/IMG_6557.JPG?1389790662849

  • Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas. Kõik vajalik oma unistuse täitmiseks on Eesti Lennuakadeemias olemas. 
    (Mark-Julius Pikat, lennuliiklusteeninduse eriala tudeng)  

Mida peab tegema sisseastumiseks?

Lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijate puhul ei vaadata reaalaine riigieksami tulemust, kuid kandideerijate matemaatilisi võimeid testitakse FEAST testiga.     

Täpsema info, kuna ja mida pead tegema sisseastumiseks, leiad ka siit.       

Mida õpitakse?

Esimesel kahel aastal läbitakse alusained, omandatakse teadmisi tehnikaainetest, loodusteadustest, majandusest ja ettevõtlusest. 3. kursusel algab erialaõpe. Erialaõppe käigus saadakse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi lennuliikluse korraldamisest. 

Tutvu eriala õppekavaga siin.      

Kuidas ja kus õpitakse?   

Erialaõppe praktilises pooles tegeled lennujuhtimisprotseduuride, töövõtete ja raadioside omandamisega ning teed seda mängides erilise sisustusega õppelaborites ehk simulaatorites. Simulaatoris tehtavaid harjutusi nimetatakse akadeemias tõesti mängudeks ja mängida tuleb mitu semestrit.

Vajuta pildile ja vaata ringi tornisimulaatoris.   

Simulaatorkompleks ise on arvutipõhine töökeskkond. Lennujuhtimistorni simulaatori ekraanidele kuvatav 360-kraadine vaateväli võimaldab jäljendada erinevaid reaalseid lennuvälju. Simulaatoritel harjutavad tulevased taeva teejuhid läbi kõik olulised olukorrad, mis lennujuhi töös ette võivad tulla, sealhulgas ka kriisisituatsioonid.

Simulaatorõppele järgneb praktika reaalsetel lennujuhi tööpositsioonidel Eesti lennuväljadel.

Vajuta pildile ja vaata ringi pseudopilootide ruumis.

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.

Kuhu edasi?

Lennujuhina võid leida tööd Lennuliiklusteeninduse ASis, Tallinna Lennujaamas, Õhuväe Ämari lennubaasis, aga ka välismaal.

Loe erialast rohkem ka www.lennujuht.ee vahendusel või Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist.     

Fotod: Lennuliiklusteeninduse AS, Urmas Oja, Karl Lepp.