Lennundustehnika

Lennundustehnika õppekavale sisse astudes on sul võimalik esimese õppeaasta lõpus spetsialiseeruda ühele kahest peaerialast (tutvu konkreetse erialaga selle nimele klikkides):

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal koolitatakse INSENERE, kelle töö on seotud kõrgtehnoloogiliste lahenduste loomise või hooldamisega nii mehaanika, mehhatroonika kui elektroonika valdkonnas.   

Side- ja navigatsioonisüsteemide spetsialist on INSENER, kes on võimeline seadistama, hooldama ja arendama erinevaid side-, navigatsiooni- ja seiresüsteeme.  

Pane tähele: toimub ühine vastuvõtt lennundustehnika õppekavale!