Lennundustehnika õppekava (õhusõiduki ehitus ja hooldus)

Lennundustehnika õppekavale sisse astudes on sul võimalik esimese õppeaasta lõpus spetsialiseeruda ühele kahest peaerialast - side- ja navigatsioonisüsteemid või õhusõiduki ehitus ja hooldus.  

Lennundusvaldkond kasvab ja areneb just lennundustehnika arengu kaudu. Seejuures on oluline õhusõidukite disain, projekteerimine, valmistamine ja hooldamine.

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal koolitatakse INSENERE, kelle töö on seotud kõrgtehnoloogiliste lahenduste loomise või hooldamisega nii mehaanika, mehhatroonika kui elektroonika valdkonnas.  

Aita lennukid taevasse!

Sellel erialal on sul on võimalik spetsialiseeruda: 

  • lennukitehnikuks,kes tegeleb lennukite konstruktsiooni hooldus- ja parandustöödega, jõuallikate ja teiste mehaaniliste agregaatide remondi ning lihtsamate elektritöödega.
  • helikopteritehnikuks, kes tegeleb helikopterite konstruktsiooni hooldus- ja parandustöödega, jõuallikate ja teiste mehaaniliste seadmete remondi ning lihtsamate elektritöödega. 
  • tehnik-avioonikuks, kes tegeleb elektrisüsteemide hooldus- ja parandustöödega. Avioonikutelt eeldatakse elektriskeemide tundmist, mõõteriistade käsitsemise ning elektroonikasüsteemide tundmise ja remontimise oskust.  
Erialal töötamine nõuab pardasüsteemides orienteerumist, otsustus- ja planeerimisvõimet, korrektsust juhenddokumentatsiooni järgimisel ning samuti ka häid käelisi oskusi. 

  • Õhusõiduki ehitus ja hooldus on üks huvitavamatest erialadest, mida üks tehnika- ja lennundushuviline noor õppida saab. Lisaks põhjalikele teoreetilistele teadmistele saadakse ka oma ala asjatundjate juhendamisel hulgaliselt praktilist kogemust akadeemia angaaris ning erinevates õhusõidukite hooldusettevõtetes. Lennunduse valdkond on väga lai, seega antud hariduse omandamisel leidub spetsialiseerumiseks mitmeid võimalusi. Soovitan eriala eelkõige neile, kes tunnevad, et tahavad ennast vastutusrikkas ning täpsust nõudvas keskkonnas proovile panna.
    (Daaniel Mikk, õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala tudeng)

Mida peab tegema sisseastumiseks?

* B2-tase annab kandideerimisel lisapunkte

Pane tähele: toimub ühine vastuvõtt lennundustehnika õppekavale!

Täpsema info, kuna ja mida pead tegema sisseastumiseks, leiad ka siit.      

Mida õpitakse?

Omandatakse teadmisi kõige kohta, mis lennuki sisemuses asub. Õpitakse tundma õhusõidukite juhtimis- ning pardasüsteeme, mootoreid, pilotaaži- ja navigatsiooniaparatuuri ja nende kontrollimist ning hooldamist. Lisaks õpitakse aerodünaamikat, õhusõidukite projekteerimist, konstrueerimist ja ehitust, erinevaid mootoritüüpe ja nende tööpõhimõtteid, avioonikasüsteeme, nende diagnostikat ning palju muud. 

Kuna lennuohutus sõltub väga suures osas õhusõiduki korrektsest hooldusest, siis pööratakse väljaõppe käigus suurt tähelepanu ka ohutussüsteemide, inimteguri ning erinevate õigusaktide tundmisele.

Hooldustehnikuna töötamiseks vajalike teadmiste ja oskuste andmisel lähtutakse Euroopa Komisjoni ja Parlamendi regulatsioonidest (EL)1321/2014 Osa 66 ja Osa 147. See tagab kursuse läbinud üliõpilastele rahvusvaheliselt tunnustatud õhusõiduki hooldusalase baashariduse, mis võimaldab kooli lõpetanul töötada õhusõiduki hooldustehnikuna kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.      

Tutvu õppekavaga siin.    

Kuidas ja kus õpitakse?

Eriala kuulub lennundustehnika õppekava alla. Esimese kahe aasta jooksul läbitakse alusained, seejärel algab erialaõpe. Erialakoolitus toimub lennuakadeemias ja meie õhusõidukite hooldusangaaris ning reaalses hooldusettevõttes.

Praktiliste ülesannete kaudu tutvutakse õhusõidukite ehituse, nende valmistamise, inspekteerimise, hooldamise ja parandamisega, samuti mõõteriistade ja eriseadmete kasutamisega. Saad enda käel proovida ära olulised töövõtted, mida tulevases ametis kasutama pead, valmistada komposiitmaterjalidest detaile, neetida, tutvuda metallitööga, aga ka ise droone ehitada. 

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.     

Vajuta pildile ja vaata ringi õppeangaaris.

Kuhu edasi?

Lõpetanuna on sul võimalik asuda tööle õhusõidukeid tootvasse või hooldavasse ettevõttesse. Peamisteks tööandjateks Eestis on Magnetic MRO, Aerohooldus, Nordic Aircraft Service, Panaviatic Maintenance, Politsei- ja Piirivalveameti lennusalk ja Õhuvägi. Oskused ja kogemused võimaldavad töötada ka teistes valdkondades, näiteks autotööstuses, raudteetranspordis jm. 

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes teistes kõrgkoolides.  

Loe ametist rohkem ka Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist.    

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.