Lennundustehnika õppekava (side- ja navigatsioonisüsteemid)

Lennundustehnika õppekavale sisse astudes on sul võimalik esimese õppeaasta lõpus spetsialiseeruda ühele kahest peaerialast - side- ja navigatsioonisüsteemid või õhusõiduki ehitus ja hooldus.  

Nüüdisaegne lennundus eeldab spetsiifiliste side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemide täpset ja tõrgeteta koostööd, et tagada lennuohutus. Sidesüsteeme kasutavad piloodid ja lennujuhid vajaliku info vahetamiseks, navigatsioonisüsteemide abil leiavad piloodid õige tee sihtpunkti ning seireradaritega jälgitakse õhusõidukite paiknemist õhuruumis.

Side- ja navigatsioonisüsteemide spetsialist on INSENER, kes on võimeline seadistama, hooldama ja arendama erinevaid side-, navigatsiooni- ja seiresüsteeme. 

Ole ühendav lüli maa ja taeva vahel!

  • Antud eriala seob kaks äärmiselt huvitavat valdkonda - raadiotehnika ja lennunduse. Akadeemia pakub suurepäraseid tingimusi enda samaaegseks arendamiseks mõlemas valdkonnas. Toredad õppejõud, väga modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise põnevaks ja lihtsaks. Kuid neist olulisem on minu veendumus, et olen saanud väärtusliku hariduse kogu ülejäänud eluks.
    (Ron Freimann, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane) 

Mida peab tegema sisseastumiseks?

* B2-tase annab kandideerimisel lisapunkte

Pane tähele: toimub ühine vastuvõtt lennundustehnika õppekavale! 

Täpsema info, kuna ja mida pead tegema sisseastumiseks, leiad ka siit.     

Mida õpitakse?

Omandatakse teadmisi ja oskusi reaalainetest, erinevatest lennundusdistsipliinidest, süvendatult õpitakse erialaseid teadmisi side, navigatsiooni, seire ja infotehnoloogia kiirelt arenevatest valdkondadest.

Tutvu eriala õppekavaga siin.      

Kuidas ja kus õpitakse? 

Eriala kuulub lennundustehnika õppekava alla. Esimesel kahel aastal õpitakse  alusaineid. Erialaõpe toimub 3. kursusel koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga, kus läbitakse raadioside ja infotehnoloogia õppeained. 4. kursusel seotakse omandatud teadmised lennundusega ja täiendatakse oskusi, mis on vajalikud tänapäeva sideinsenerile. 

Vajuta pildile ja vaata ringi sidelaboris.

Lennuakadeemia sidelaboris õpitakse kasutama mõõteriistu ja -seadmeid ning tarkvara, millega insener puutub kokku oma tulevases töös. Õppepraktika toimub nii lennundusettevõtetes ja -organisatsioonides kui ka side- ja elektroonikafirmades.

Õppeaeg on 4 aastat ja õpe on tasuta.    

Kuhu edasi?

Sideinsenerina võid leida tööd Eesti lennundusettevõtetes, Õhuväes, Lennuametis, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuses jm. Oskused ja kogemused võimaldavad sul töötada ka teistes valdkondades, näiteks infotehnoloogias, elektroonikatööstuses, telekommunikatsioonis jm.

Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes nii Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis kui ka teistes kõrgkoolides.

Loe erialast rohkem ka Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist.   

Fotod: Karl Lepp, Lennuliiklusteeninduse AS.