Nii nagu autodel on sõitmiseks vaja auto- ja laevadel mereteid, on õhusõidukitele loodud nähtamatud rajad õhuruumis.

Selleks, et tagada lennuliikluse ohutu kulgemine mööda õhumarsruute, teevadki oma vastutusrikast tööd lennujuhid.

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?


Lennuliiklusteeninduse erialal on sul võimalik õppida lennujuhiks

Lennujuhi töö on korrapärase, turvalise ja kiire lennuliikluse tagamine Eesti õhuruumis. Pidades sidet pilootidega ning nähes neid radariekraanil, juhib ta neid, et lennukid oleksid alati üksteisest ohutus kauguses ja lennurajad ei ristuks.

Lennujuht on piloodi silmad pimedas, udu või tormise ilma korral. Ta aitab pilootidel erinevates ilmastikutingimustes orienteeruda ning ohutult lennuväljal maanduda.

ÕPPEKAVA

Mida õpitakse?

Esimesel kahel aastal läbitakse alusained, omandatakse teadmisi tehnikaainetest, loodusteadustest, majandusest ja ettevõtlusest.

3. kursusel algab erialaõpe. Erialaõppe käigus saadakse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi lennuliikluse korraldamisest.


Õppekava

Virtuaaltuur
ÕPPEKESKKOND

Kuidas ja kus õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennundusettevõtte käitamise eriala vilistlane