Lennundusvaldkond kasvab ja areneb just lennundustehnika arengu kaudu.

Lennundustehnika õppekava all on lennunduse jaoks kaks väga olulist eriala – side- ja navigatsioonisüsteemid ning õhusõiduki ehitus ja hooldus. Spetsialiseerumine toimub esimese õppeaasta lõpus.

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?


Õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal on sul võimalik õppida inseneriks

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal koolitatakse lennundustehnilisi töötajaid, kellel on võimalik spetsialiseeruda:

  • tehnik-avioonikuks, kes tegeleb avioonika- ja elektrisüsteemide hooldustöödega. Avioonikutelt eeldatakse elektriskeemide tundmist, mõõteriistade käsitsemise ning elektroonikasüsteemide tundmise ja hooldamise oskust.
  • lennukitehnikuks, kes tegeleb lennukite konstruktsiooni, jõuseadmete ning mehaaniliste ja lihtsamate elektrisüsteemide hooldustöödega.
  • helikopteritehnikuks, kes tegeleb helikopterite konstruktsiooni, jõuseadmete ning mehaaniliste ja lihtsamate elektrisüsteemide hooldustöödega.
ÕPPEKAVA

Mida õpitakse?

Omandatakse teadmisi kõige kohta, mis õhusõiduki tehnilist poolt puudutab. Õpitakse tundma näiteks õhusõidukite juhtimis- ning pardasüsteeme, mootoreid, pilotaaži- ja navigatsiooniaparatuuri ja nende kontrollimist ning hooldamist.

Õppekava edukalt läbinud üliõpilane saab rahvusvaheliselt tunnustatud lennutehnilise töötaja baashariduse ning kõrgharidustunnistuse õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal tagades võimaluse töötada õhusõidukite hooldusorganisatsioonides üle maailma. 

Õppekava

Virtuaaltuur
ÕPPEKESKKOND

Kuidas ja kus õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennundusettevõtte käitamise eriala vilistlane