Ole ühendav lüli maa ja taeva vahel

Lennundusmaastik areneb maailmas peamiselt just lennundustehnika valdkonna kaudu.  Sidesüsteeme kasutavad piloodid ja lennujuhid vajaliku info vahetamiseks, navigatsiooni-süsteemide abil leiavad piloodid õige tee sihtpunkti ning seiresüsteemidega jälgitakse õhusõidukite paiknemist õhuruumis ja lennuväljal.  

Lennundustehnika õppekava all on kaks väga olulist suunda: side-, seire- ja navigatsioonisüsteemid, andmetöötlussüsteemid ning õhusõiduki ehitus ja hooldus.

Spetsialiseerumine toimub lennundustehnika õppekaval esimese õppeaasta lõpus, mil algab erialaainete õppimine.

Järgmine vastuvõtt: 12.-27. juuni 2023 


Esita avaldus!

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?

Side- ja navigatsiooni-süsteemide erialal õpid Sa inseneriks!

Mehitatud ja mehitamata lennunduse üheks olulisemaks toimimise aluseks on erinevad side-, navigatsiooni-, seire- ja andmetöötlussüsteemid. Õpingute järel saab sinust info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia insener, kes oskab kasutusele võtta, seadistada ja käitada lennuliikluse toimimiseks vajalikke süsteeme. 

Lennuliiklust toetavaid süsteeme kasutavad piloodid ja lennujuhid ning mehitamata õhusõidukite operaatorid selleks, et tagada õhusõidukite omavaheline hajutatus, sujuvad ja hästi planeeritud lennud ning lennuohutus. Ilma nende süsteemide ja inimesteta, kes neid süsteeme mõistavad ning haldavad, ei oleks lennunduse korraldamine võimalik sellisel kujul, nagu me seda tänapäeval teame.

Küsi tudengilt sisseastumise kohta!

Lennuliiklust võimaldavad süsteemid on läbimas suurt tehnoloogilist arengut. Süsteemid peavad tehisintellekti kasutuselevõtu, protsesside digitaliseerimise, virtualiseerimise ja kõrgkäideldavusega mobiilse andmevahetuse tõttu ka ise nutikamateks muutuma. Seetõttu tuleb pöörata üha rohkem tähelepanu tarkvarale, arvutivõrkudele, küberturbele ning infotehnoloogilistele lahendustele laiemalt.  

ÕPPEKAVA

Mida õpitakse?

Õppe käigus omandad Sa teadmised erinevatest lennundusdistsipliinidest ning õpid süvendatult side-, navigatsiooni-, seire- ja andmetöötlussüsteemide erialaaineid.

Õppekava vastab ka Euroopa Komisjoni nõuetele ja selle edukalt läbinud üliõpilane saab lisaks kõrghariduse diplomile ka lennuliikluse insener-tehnilise personali (ATSEP) tõendi, mis tagab võimaluse töötada lennundusettevõtetes ja -organisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal.


Tutvu õppekavaga

Virtuaaltuur
ÕPPEKESKKOND

Kus ja kuidas õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Omandades vajalikud teadmised ning oskused side- ja navigatsioonisüsteemide erialalt, on Sul mitmeid võimalusi erialaseks karjääriks nii lennunduses kui erinevates sidetehnilist teenust pakkuvates ettevõtetes.

Peamisteks tööandjateks Eestis on näiteks Eesti Õhuvägi, Lennuliiklusteeninduse AS, Tallinna Lennujaam ASEnics Eesti AS, Ericsson Eesti AS, ABB AS aga ka mitmed väiksemad mehitamata õhusõidukite projekteerimise, ehitamise ja käitamisega tegelevad kohalikud ning välismaised ettevõtted.

Esita avaldus!

Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennunduskorralduse eriala vilistlane
EAVA