Ole ühendav lüli maa ja taeva vahel

Lennundusmaastik areneb maailmas peamiselt just lennundustehnika valdkonna kaudu.  Sidesüsteeme kasutavad piloodid ja lennujuhid vajaliku info vahetamiseks, navigatsiooni-süsteemide abil leiavad piloodid õige tee sihtpunkti ning seiresüsteemidega jälgitakse õhusõidukite paiknemist õhuruumis ja lennuväljal.

Lennundustehnika õppekava alla on koondunud kaks väga olulist suunda: side- ja navigatsioonisüsteemid ja õhusõiduki ehitus ja hooldus. Spetsialiseerumine toimub lennundustehnika õppekaval esimese õppeaasta lõpus, kui alustatakse süvitsi minemist erialaainetega.

Avalduste vastuvõtt: 2022 kuupäevad selguvad

Esita avaldus!

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?

Side- ja navigatsiooni-süsteemide erialal õpid Sa inseneriks!

Lennundus eeldab erinevate side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemide vahelist koostööd. Sinust saab spetsialist, kes on võimeline arendama, seadistama ja hooldama kõiki neid lennunduse toimimiseks hädavajalikke süsteeme.

Neid süsteeme kasutavad piloodid ja lennujuhid ning mehitamata õhusõidukite operaatorid selleks, et koordineerida õhusõidukite paiknemist õhuruumis ning tagada lennuohutus. Ilma nende süsteemideta ja nende inimesteta, kes neid süsteeme mõistavad ning haldavad, ei oleks lennundus üldse võimalik sellisel kujul nagu me seda tänapäeval teame.

Küsi tudengilt sisseastumise kohta!

Side- ja navigatsioonisüsteemide erialal saab Sinust kõrgharidusega lennuliikluse tehnika spetsialist ning Sul on võimalik teha mitmesugust karjääri või asuda magistritasemele edasi õppima mõnda teise ülikooli. 

ÕPPEKAVA

Mida õpitakse?

Õppekava edukalt läbinud üliõpilane saab lennuliikluse insener-tehnilise personali (ATSEP) tõendi ning lennundustehnika kõrgharidustunnistuse side- ja navigatsioonisüsteemide erialal, mis tagab võimaluse töötada lennundusettevõtetes ja 
-organisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal.

Üliõpilasena omandad Sa teadmised ja oskused reaalainetest, erinevatest lennundusdistsipliinidest ning õpid süvendatult side-, navigatsiooni-, seire- ja infotehnoloogia erialaaineid.

Tutvu õppekavaga

Virtuaaltuur
ÕPPEKESKKOND

Kus ja kuidas õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

Omandades vajalikud teadmised ning oskused side- ja navigatsioonisüsteemide erialalt, on Sul mitmeid võimalusi erialaseks karjääriks. Peamisteks tööandjateks Eestis on Eesti Õhuvägi, Lennuliiklusteeninduse AS, Tallinna Lennujaam ASEnics Eesti AS, Ericsson Eesti AS, ABB AS aga ka mitmed teised kohalikud ning välismaised ettevõtted.

Esita avaldus!

Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennunduskorralduse eriala vilistlane