Lennundustehnika õppekava all on lennunduse jaoks kaks väga olulist eriala – side- ja navigatsioonisüsteemid ning õhusõiduki ehitus ja hooldus. Spetsialiseerumine toimub esimese õppeaasta lõpus.

Nüüdisaegne lennundus eeldab spetsiifiliste side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemide täpset ja tõrgeteta koostööd, et tagada lennuohutus. Sidesüsteeme kasutavad piloodid ja lennujuhid vajaliku info vahetamiseks, navigatsiooni-süsteemide abil leiavad piloodid õige tee sihtpunkti ning seiresüsteemidega jälgitakse õhusõidukite paiknemist õhuruumis ja lennuvälja pinnal. 

SISSEJUHATUS

Kes minust saada võib?

Side- ja navigatsiooni-süsteemide erialal on sul võimalik õppida inseneriks

Side- ja navigatsioonisüsteemide spetsialist on insener, kes on võimeline seadistama, hooldama ja arendama erinevaid side-, navigatsiooni- ja seiresüsteeme.

ÕPPEKAVA

Mida õpitakse?

Omandatakse teadmisi ja oskusi reaalainetest, erinevatest lennundusdistsipliinidest, süvendatult õpitakse erialaseid teadmisi side, navigatsiooni, seire ja infotehnoloogia kiirelt arenevatest valdkondadest.

Õppekava edukalt läbinud üliõpilane saab lennuliikluse insener-tehnilise personali (ATSEP) tõendi ning kõrgharidustunnistuse side- ja navigatsioonisüsteemide erialal.  


Õppekava

Virtuaaltuur
ÕPPEKESKKOND

Kuidas ja kus õpitakse?

EDASISED VõIMALUSED

Kuhu edasi?

   
Eesti Lennuakadeemia koolipere on küll väike, kuid see-eest kokkuhoidev. Õppejõududel on võimalus meile rohkem aega pühendada, mis omakorda annab õpingutele palju juurde.
Peeter Lail
Õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala vilistlane
Kui usud, et sinus on olemas piisav hulk armastust lennunduse vastu, pealehakkamist, avatust ja ausust, siis muu vajaminev sinu edukaks läbilöömiseks piloodina on tagatud lennuakadeemia poolt, pakkudes sulle nüüdisaegset õppehoonet ning toetavat ja kokkuhoidvat töötajas- ja tudengkonda.
Leena Tammann
Õhusõiduki juhtimise eriala vilistlane
See eriala on minu jaoks huvitav, sest seob endas kahte äärmiselt põnevat valdkonda - raadiotehnikat ja lennundust. Toredad õppejõud, modernsed klassiruumid, uued õppevahendid ja huvitavad ained on teinud õppimise lihtsaks. Olen saanud väärtusliku hariduse kogu eluks.
Ron Freimann
Side- ja navigatsioonisüsteemide eriala vilistlane
Lennujuhi töö nõuab vastutuse võtmist ja erinevates olukordades hakkamasaamise oskust. Lennuliiklusteeninduse eriala ootab just neid, kellel on motivatsioon ja huvi lennunduse vastu ning kes otsivad põnevat karjääri kiiresti arenevas valdkonnas.
Mark-Julius Pikat
Lennuliiklusteeninduse eriala vilistlane
Antud erialal olen mõistnud, et teadmiste kinnistumiseks on väga oluline teooriat toetav praktiline osa. Õpingutele annab palju juurde võimalus käia mitmel praktikal, tutvuda erinevate tööandjate ja tööga.
Eleri Pärna
Lennundusettevõtte käitamise eriala vilistlane