13. juuni lõputööde kaitsmiste ajakava

Lennuliiklusteeninduse eriala
13. juuni 2014, auditoorium B203

    

Lõputööde kaitsmiskomisjon:

Esimees:                     
Koit Kaskel, MBA – Majandus- ja Kommunikatsioonimisteerium, nõunik

Aseesimees:               
Anu Vare – Eesti Lennuakadeemia, õppeprorektor

Liikmed:                    
Üllar Salumäe 
– Lennuliiklusteeninduse AS, lennujuhtimisosakonna juhataja,
Eve Härm Eesti Lennuamet, lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade vaneminspektor,
Meelis Koovit – Eesti Lennuakadeemia, lennukoolitusosakonna koolitusjuht


10.00 – 10.30

Toomas Jakobson – Regionaallennuvälja lennuliiklusteenuse võrdlus SESAR kontseptsiooniga Tartu lennuvälja näitel

Juhendaja: Jaan Tamm
Konsultant: Rene Lüll
Retsensent: Marika Kisand

10.30 – 11.00

Triin Kuusemets – Eesti Lennuakadeemia radarlennujuhtimise simulaatorõppe hindamisjuhise analüüs

Juhendaja: Kristel Reemi
Retsensent: Signe Vanker

11.00 – 11.30

Kristin Vodja – FEAST testide tulemuste seos õppesooritustega lennuliiklusteeninduse erialaõppes

Juhendaja: Maria Tamm
Retsensent: Tõnis Jürimäe

11.30 – 12.00

Kertu Saaroja – Lennuliiklusteeninduse AS-i Tallinna lennujuhtimisüksuse koostöölepingute ja -protseduuride standardiseerimine

Juhendaja: Üllar Salumäe
Retsensent: Kert Kotkas

12.00 – 12.30

Argo Namsing– Eesti lennundusettevõtete teadlikkus lennunduse keskkonnamõjude vähendamisest

Juhendaja: Signe Vanker
Konsultant: Eve Härm
Retsensent: Triinu Keskküla

LÕUNA 12.30 – 13.00

13.00 – 13.30

Karel Pitsal – Euroopa ühtlustatud üleminekukõrguse mõju Eesti aeronavigatsiooniteenuse osutajale

Juhendaja: Rene Lüll

Konsultant: Anu Vare
Retsensent: Eve Härm 

13.30 – 14.00

Indrek Kuris – Tartu lennuvälja piirkondliku navigatsiooni standardsete instrumentaalväljumiste ja -saabumiste rakendamise analüüs

Juhendaja: Marika Kisand
Konsultant: Anu Vare
Retsensent: Meelis Koovit

14.00 – 14.30

Willem Kuningas – Riigieksamite tulemuste seos kutsesobivustestidega Eesti Lennuakadeemias

Juhendaja: Aavo Luuk
Konsultant: Signe Vanker
Retsensent: Anu Vare

14 30 – 15 00  kokkuvõtted 

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise eriala
13. juuni 2014, auditoorium C200

Lõputööde kaitsmiskomisjon:

Esimees:                     
Mati Tarlap – Lennuliiklusteeninduse AS, sidetehnika osakonna juhataja

Aseesimees:               
Toomas Ruuben, PhD Tallinna Tehnikaülikool, raadio ja sidetehnika instituudi direktor, dotsent

Liikmed:                    
Mihkel Tommingas, leitnant
Õhuseiredivisjoni õhuseire insenertehnilise kompanii side- ja infotehnoloogialüli ülem,
Kalev Märtens Rohde&Schwarz Eesti esinduse juhataja, Eesti Lennuakadeemia külalisõppejõud,
Nele Andresen– Eesti Lennuakadeemia, side ja navigatsiooni osakonna hoidja


10.00 – 10.30

Martin Junna – Radarsüsteemide simulatsioonid laboritöödes

Juhendaja: Kalev Märtens
Konsultant: Veiko Leps
Retsensent: Jaak Umborg, PhD

10.30 – 11.00

Mari Allik – Tartu Observatooriumi satelliitside maajaama antennipööraja kohandamine madalorbiidiliste satelliitide jälgimiseks

Juhendaja: Viljo Allik, MSc
Retsensent: Kalev Märtens

11.00 – 11.30

Priit Karu – Lennundusside õppematerjalide täiendamine

Juhendaja: Nele Andresen
Retsensent: Veiko Leps

11.30- 12.00

Siim Saks – Raadiojaama elektromagnetilise ühilduvuse probleemid

Juhendaja: Jüri Pedai
Retsensent: Valeri Kravets

12.00 – 12.30

Toivo Värbu – Maapealse satelliitsidejaama antennisüsteemi konstruktsioon

Juhendaja: Viljo Allik, MSc
Konsultant: Tõnis Eenmäe, MSc
Retsensent: Ahti Saar

LÕUNA 12.30 – 13.00

13.00 – 13.30 – kokkuvõtted