13. ja 14. novembril toimub 19. Eesti lennundusseminar. Järelevaatamise võimalus!

Sellel aastal toimub juba 19. korda Eesti lennundusvaldkonna seminar-nõupidamine, mis lisaks lennundusettevõtetele ja -organisatsioonidele koondab ka teisi sidusgruppe Eestist ja välismaalt akadeemia õppehoonesse arutama lennunduse aktuaalsetel teemadel.  

19. lennundusseminar toimub 13. ja 14. novembril 2014 Eesti Lennuakadeemias ning kannab põhiteemat "Rahvusvaheline Eesti lennundus". Tänavuse seminari esimene päev on plaanis korraldada inglisekeelsena ja teine eestikeelsena. Esimesel päeval on ka eestikeelsetel ettekannetel taustaks põhjalikumad inglisekeelsed esitlused.  

Tutvu ajakavaga ja vaata ülekannet siin!

Eesti lennunduse rahvusvahelisuse küsimusi soovime käsitleda järgnevatest aspektidest: 

 • teenuste valdkond - teenuse juhtimine Eestist, opereerimine Euroopas; lennundus kui piirideta ettevõtlusvaldkond. Kogemused ja väljakutsed;
 • personaliküsimused - kogemused välistööjõuga; personali värbamine Eestist versus välismaalt; Eesti lennundusspetsialistide kogemus välismaale tööle siirdumisega;
 • militaarvaldkond - NATO tulevikuplaanid Ämaris; Eesti ohvitseride välisteenistuse kogemused;
 • MRO-de (õhusõidukite hooldusorganisatsioon) tulevik;  
 • ANS teenuste turu avanemine, protsessi ajakava ja mõju lennundusvaldkonnale;
 • Eesti liitumine Eurocontrol'iga;
 • RPAS (mehitamata õhusõidukite süsteemide) testkeskuse loomine Eestisse.   

Osalustasu: 

 • osalemine kahepäevasel seminaril (ööbimiseta) - 110 eurot;
 • osalemine õhtusöögil ja meelelahutuslikul osal Dorpati konverentsikeskuses 13.11 õhtul - 40 eurot (registreerumise eelduseks on ka seminaril osalemine).

Lisaks pakume soodushinnaga ööbimisvõimalust hotellis Dorpat - ühekohaline tuba 52 eurot, kahekohaline tuba 66 eurot (33 eurot inimese kohta).  

Registreerimine on avatud kuni 2. novembrini (k.a). 

Konkreetsem ülevaade seminari teemadest ja esinejatest on jooksvalt lisandumas.  

Lisaks seminarile toimub traditsiooniliselt konkurss „Aasta tegu Eesti lennunduses“, mille eesmärk on tunnustada Eesti lennundusinstitutsioonide viimase aasta saavutusi. Lennuakadeemia nõunike kogu liikmed valivad laekunud tegude hulgast välja Eesti lennunduse aasta teo, mille nominenti autasustatakse seminaril rändkarikaga „Kotkas“.

Info ja registreerimine:
Eelika Tootsi
Eesti Lennuakadeemia turundus- ja kommunikatsioonijuht
Tel 7 448 109, eelika.tootsi@eava.ee   


19-th Estonian Aviation Seminar will be held at Estonian Aviation Academy, Ülenurme, Tartu County on 13 and 14 November 2014. 

The main topic of this year’s seminar is “International Estonian Aviation”. The working languages are Estonian and English.  

It is planned to include the following international aspects of Estonian aviation:

 • Services - service management in Estonia, operation in Europe, borderless business operation in aviation. Experience and challenges;
 • Personnel issues - experience with visiting workforce; recruitment in Estonia vs abroad; Estonian aviation specialists’ foreign work experience;
 • Military themes - NATO plans at Ämari, Estonian officers’ foreign service;
 • Future of MRO-s;
 • Opening of the ANS market, schedule of process and impact on aviation;
 • Estonia’s accession to Eurocontrol;
 • RPAS test centre creation in Estonia.

Last date of registration - 2 November (incl).

Registration:
Eelika Tootsi
Head of Marketing and Communication Department
Phone: +372 744 8109eelika.tootsi@eava.ee