Viimane aeg teatada oma õppimatulekust

25. juulil kinnitas vastuvõtukomisjon viimase Eesti Lennuakadeemiasse vastuvõetute nimekirja. Kokku otsustati vastu võtta 56 uut õpilast:
  • lennuliiklusteeninduse erialale 6;
  • õhusõiduki juhtimisse 10;
  • lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise erialale 12;
  • lennundusettevõtte käitamisse 10 ning
  • õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialale 18.

Vastuvõetutel on oma õppimatulekust teavitamiseks aega 29. juuli südaööni.

Vastuvõetute nimikiri asub SAISis