Külalisõppejõud Türgist tutvustab arvutipõhist keeleõpet

Teisipäeval 29. aprillil peab Anadolu Ülikooli õppejõud Harun Serepil loengu arvutipõhisest keeleõppest ning oma kõrgkooli keeleõppe süsteemist. Lisaks annab Serepil ülevaate Anadolu Ülikooli eripäradest ja õppetööst üldisemalt. 

Loeng toimub kell 13.00-14.30 ruumis C103.