Eesti Lennuakadeemiasse sissesaanute arvud selguvad 19. juulil 2018

9.-11. juulini 2018 toimusid sisseastumiseksamid Eesti Lennuakadeemia õppekavadele õppima pääsemiseks. 16.-18. juulil toimuvad piloodi- ja lennujuhikandidaatide tervisliku sobivuse testid ning 20. juulil teeb lennuakadeemia vastuvõtukomisjon lõplikud otsused kõikidele õppekavadele sissesaanute kohta.

Õhusõiduki juhtimise õppekava sisseastumiseksamid (kirjalik osa ja intervjuu) toimuvad 9.-11. juulini Eesti Lennuakadeemia õppehoones. Sisseastumiseksami tulemused tehakse teatavaks 13. juulil ning selle alusel suunatakse üldise paremusjärjestuse alusel 10 kandidaati tervisliku sobivuse kontrolli. Vastuvõtukomisjoni otsus tehakse teatavaks 20. juulil.

Lennuliiklusteeninduse õppekavale sisseastumiseks toimub 2. FEAST test 9., 10. ja 11. juulil kell 10 ning sisseastumiseksam samadel päevadel kell 13.30. Sisseastumiseksami tulemused tehakse teatavaks 13. juulil ning selle alusel suunatakse üldise paremusjärjestuse alusel 10 kandidaati tervisliku sobivuse kontrolli. Vastuvõtukomisjoni otsus tehakse teatavaks 20. juulil.

Lennundustehnika ja lennundusettevõtte käitamise õppekava sisseastumiseksamid toimuvad samuti 9.-11. juulini. Vastuvõtukomisjoni otsus tehakse teatavaks 13. juulil.

Kõik sissesaanud peavad oma õppimatuleku SAISis kinnitama hiljemalt 24. juuliks 2018.