9. ja 10. juunil toimuvad lõputööde kaitsmised

9. juuni 2016

Lennuliiklusteeninduse ja lennundusettevõtte käitamise õppekavad

Lõputööde kaitsmiskomisjon 

Esimees:

Jaan Tamm, PhD – Lennuliiklusteeninduse AS, projektijuht

Aseesimees:

Tiit Kepp – AS Tallinn Airport GH, juhatuse esimees

Liikmed:

Priit Pajuste, MSc – Eesti Lennuakadeemia, lennundustegevuse osakonna juhataja

 

Üllar Salumäe – Lennuliiklusteeninduse AS, lennujuhtimisosakonna juhataja, Lennuliiklusteeninduse AS juhatuse liige

 

Anu Vare – Eesti Lennuakadeemia, lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht

10.00–10.30 Teele Kohv - „NEFRA piiriülese vabamarsruudi õhuruumi lennuliikluse võimalikust mõjust Tallinna terminaliala operatsioonidele"    

Juhendaja: Rene Käsik
Konsultant: Jaan Tamm
Retsensent: Eve Härm 

10.30–11.00 Erki Aljama - „Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse õppekava erialamooduli ainekavade vastavus EC määrusele 2015/340"

Juhendaja: Anu Vare
Retsensent: Katrin Jürimäe 

11.00–11.30 Roland Martin - „Lähenemislennujuhtimise üleminekukoolituse integreerimine lennuakadeemia ATS õppekavasse“

Juhendaja: Anu Vare
Konsultant: Sigrid Uik
Retsensent: Kea Toi 

11.30–12.00 Maarja Rüütmann - „The Analysis of the Innovations and Opportunities Related to Augmented Tower, which are Offered by the Technology of Remote Tower“

Juhendaja: Christophe Hurter
Konsultandid: Bertrand Foucher, Tanel Kulbas
Retsensendid: Allan Tart, Laurent Fournier 

12.00–12.30 lõuna 

12.30–13.00 Kevin Soon - „Lennukite kaubaruumi kasutamise majanduslik efektiivsus FINNAIR OY näitel“

Juhendaja: Kristi Helekivi
Konsultant: Priit Pajuste
Retsensent: Allan Nõmmik 

13.00–13.30 Silver Hunt - „Dokumentatsiooni haldamise optimeerimine jätkuvat lennukõlblikkust korraldavas organisatsioonis AS-i Avies näitel“

Juhendaja: Allan Nõmmik
Konsultandid: Tõnno Toompuu, Mart Enneveer
Retsensent: Kalju Albert 

13.30–14.00 kokkuvõtted

10. juuni 2016

Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise õppekava

Lõputööde kaitsmiskomisjon 

Esimees:

Andres Olema, major Õhuväe staap, side- ja juhtimissüsteemide osakonna ohvitser

Aseesimees:

Toomas Ruuben, PhD – Tallinna Tehnikaülikool, raadio ja sidetehnika instituudi direktor, dotsent

Liikmed:

Valeri Kravets, MEng – Eesti Lennuakadeemia, side ja navigatsiooni osakonna hoidja

 

Kalev Märtens – Rohde & Schwarz Danmark AS Eesti Filiaal esinduse juhataja, Eesti Lennuakadeemia külalisõppejõud

 

Viljo Allik, MSc - Tartu Observatoorium, juhtivinsener

10.00–10.30 Priit Sulamägi - „TTÜ-Mektory kuupsatelliidi saatja ja draiveritarkvara“

Juhendaja: Ivo Müürsepp
Konsultandid: Jaak Umborg
Retsensent: Viljo Allik 

10.30–11.00 Martin Kelement - „Temperatuuri ja niiskuse monitoorimise süsteemi väljatöötamine lennubaasile“

Juhendaja: Dmitri Šlõkov
Konsultant: Alari Schu
Retsensent: Taavi Kippak 

11.00–11.30 Lauri Tubarik - „EANS vajadustest lähtuva õppematerjali arendamine ELA CNS erialale“

Juhendaja: Valeri Kravets
Konsultant: Piret Grau
Retsensent: Nele Andresen 

11.30–12.00 Angela Aardma - „Mehitamata õhusõiduki kasutamine instrumentaalmaandumis-süsteemi testimisel“

Juhendaja: Valeri Kravets
Konsultant: Lauri Stroom
Retsensent: Kalev Märtens 

12.00–12.30 Joel Hainsalu - „Veebirakendus antenni optimaalse sobitusahela leidmiseks“        

Juhendaja: Siim Ainsaar
Konsultant: Veiko Leps
Retsensent: Tatjana Tišina 

12.30–13.00 lõuna 

13.00–13.30 Alar Kööbi - „Õpiobjekt "Optilised sidevõrgud"“

Juhendaja: Valeri Kravets
Retsensent: Kristjan Kaasik 

13.30–14.00 Käthlin Uustalu - „Õpiobjekt õigusaktide õpetamiseks“

Juhendaja: Ardo Oras
Konsultant: Jaak Umborg
Retsensent: Jüri Pedai 

14.00–14.30 Mikhail Zakharov - „Praktiliste tööde koostamine õppeainele „Programmeerimise alused““

Juhendaja: Veiko Leps
Konsultant: Jaak Umborg
Retsensent: Taavi Kippak 

14.30–15.00 Kati Randmäe - „Amatöörraadiojaam Eesti Lennuakadeemiale“    

Juhendaja: Jüri Ruut  
Konsultant: Jaak Umborg
Retsensent: Tõnis Eenmäe 

15.00–15.30 kokkuvõtted 


10. juuni 2016

Õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava

Lõputööde kaitsmiskomisjon 

Esimees:

Kalle Allikson – Eesti Lennuamet, lennundustehnika osakonna juhataja

Aseesimees:

Risto Mäeots, MSc – Magnetic MRO AS, tegevjuht

Liikmed:

Mattias Kosemets – Eesti Lennuakadeemia lennundustehnilise osakonna koolitusjuht

 

Kristjan Tiimus, MSc – Threod Systems OÜ, juhatuse liige

 

Peeter Pajula, MA – Magnetic MRO AS, koolitusorganisatsiooni kvaliteedijuht

Ivo Tolga – Airest AS, vastavusseire- ja ohutusjuht

10.00–10.30 Allar Lauk - „Mobiilse testimisseadme konstrueerimine UAV aerodünaamiliste omaduste määramiseks“

Juhendaja: Peep Lauk
Retsensent: Margus Sammelsaar 

10.30–11.00 Rebeka Tsäro - „TCAS hoiatusteadete väärtõlgendamise analüüs“

Juhendaja: Karl-Eerik Unt
Konsultant: Stanislav Drozdowski
Retsensent: Ain Siimsaare 

11.00–11.30 Peeter Soasepp - „γ- Al2O3 nanokiu mehaaniliste omaduste määramine ning võimalikud rakendused“

Juhendaja: Karl-Eerik Unt    
Konsultant: Margus Sammelsaar
Retsensent: Karl-Erik Seegel 

11.30–12.00 Kristjan Kiiker - „Lõppeva ressursiga õhusõiduki käitlemine“

Juhendaja: Risto Mäeots      
Konsultant: Priit Tänav
Retsensent: Jaanus Jakimenko 

12.00–12.30 Siim Härmann - „Autoklaavahju projekteerimine Eesti Lennuakadeemiale“

Juhendaja: Jaan Susi  
Konsultant: Karl-Eerik Unt
Retsensent: Priit Tänav 

12.30–13.00 lõuna

13.00–13.30 Tõivo Nerep - „Turbomeca Artouste IIIB juhtseadme ja õppestendi konstrueerimine“

Juhendaja: Tambet Viljalo    
Konsultant: Madis Parv
Retsensent: Siim Heering 

13.30–14.00 kokkuvõtted