Lõputööde kaitsmised (AM ja ATS)

9. juuni

Lennundusettevõtte käitamise õppekava (C200)

Lõputööde kaitsmiskomisjon 

Esimees: Jüri Krusealle, PhD – Eesti Lennuakadeemia, lennundustegevuse korralduse osakond, dotsent

Aseesimees: Tiit Kepp – AS Tallinn Airport GH, juhatuse esimees

Liikmed: Priit Pajuste, MSc – Eesti Lennuakadeemia, lennundustegevuse korralduse osakond, juhataja; Anton Õnnik – Regional Jet OÜ, käitlusjuht; Margred Kõima – Finnair Oy, Cargo Capacity, osakonna juhataja

Lõpetajad 

10.00–10.30 Siim Raasuke – "Õhusõiduki liinihoolduse ühisele digiplatvormile viimine Magnetic MRO näitel"

Juhendaja: Mark Thorne
Konsultant: Priit Pajuste
Retsensent: Allan Nõmmik 

10.30–11.00 Laura Rein – "Eesti Lennuakadeemia õppekavade võrdlus Euroopa lennunduskõrgharidust pakkuvate kõrgkoolide õppekavadega"

Juhendaja: Ants Aaver
Retsensent: Signe Vanker 

11.00–11.30 Kristi Kurvits  "Eesti Lennuakadeemiale digitaalturunduse strateegia loomine"

Juhendaja: Priit Pajuste
Konsultant: Eelika Tootsi
Retsensent: Helena Alekand 

11.30–12.00 Karina Köörna  "Praktilise seiresüteemide koolituse mudeli formuleering ja tasuvusanalüüs"

Juhendaja: Gen Vagula
Konsultant: Priit Pajuste
Retsensent: Jaak Umborg 

12.00–12.30 Allan Suimets – "Baltikumi lennundusturu analüüs"

Juhendaja: Allan Nõmmik
Retsensent: Jüri Krusealle 

12.30–13.00 Margot Jukk  "Reisijate teeninduse arendamine lennujaama reisiterminalis Tallinna lennujaama näitel"

Juhendaja: Allan Nõmmik
Konsultant: Tiit Kepp
Retsensent: Priit Pajuste 

13.00–13.30 lõuna 

13.30–14.00 Rauno Põldsepp – "Õhusõidukite tehnohooldesektori kasvuvaldkondade analüüs"

Juhendaja: Risto Mäeots
Konsultant: Allan Nõmmik
Retsensent: Jüri Krusealle 

14.00–14.30 Hanna- Liisa Luik  "Lennupileti hinna kujunemine Scandinavian Airlinesi näitel"

Juhendaja: Priit Pajuste
Konsultant: Kalju Albert
Retsensent: Allan Nõmmik 

14.30–15.00 Kaidi Külaots – "Finnair Business Service’i teenuskeskuse tegevus- ja tulemusmõõdikute analüüs"

Juhendaja: Anu Martinson
Konsultant: Priit Pajuste
Retsensent: Jaanika Mölter 

15.00–15.30 Jaanika Sofronova – "Ennetavate ohutusindikaatorite väljatöötamine Panaviatic AS-ile"

Juhendaja: Kristi Seppa
Konsultandid: Jüri Krusealle, Mart Enneveer
Retsensent: Jaanika Mölter 

15.30–16.00 Edgar Tenison – "Nordica turunduskampaaniate analüüs" (kinnine kaitsmine)

Juhendaja: Eva Maarend
Konsultant: Jüri Krusealle
Retsensent: Priit Pajuste 

16.00–16.30 kaitsmiskomisjoni koosolek 

16.30 kaitsmiskomisjoni otsus 

Lennuliiklusteeninduse õppekava (ruum B203)

Lõputööde kaitsmiskomisjon

Esimees: Kristjan Telve – Eesti Lennuamet, peadirektor

Aseesimees: Anu Vare – Eesti Lennuakadeemia, lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna koolitusjuht

Liikmed: Kea Toi – Eesti Lennuamet, lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond, vaneminspektor; Üllar Salumäe – Lennuliiklusteeninduse AS, juhatuse liige, lennujuhtimise osakonna juhataja; Meelis Koovit – Eesti Lennuakadeemia, lennukoolitusosakonna koolitusjuht

Lõpetajad 

10.00–10.30 Marleen Leib – "Eesti Lennuakadeemia lähilennujuhiõpilase käsiraamat"

Juhendaja: Kristjan Kõrgesaar
Retsensent: Signe Vanker 

10.30–11.00 Art Puusepp – "Distantslähilennujuhtimiskeskuse töö korraldamine lennuliiklusteenuse osutamiseks mitmele regionaallennuväljale lähtudes lennuliikluse intensiivsusest"

Juhendaja: Tanel Kulbas
Konsultant: Anu Vare 

11.00–11.30 Mihkel Litvinov – "Eesti lennundusraadiosides edastatavate andmete leviku õiguslike aspektide analüüs"

Juhendaja: Kert Kotkas
Retsensent: Kristjan Kõrgesaar 

11.30 – 12.00 Teijo Idavain – "Kaugtorni varioperatsioonid Tartu lennujaamas"

Juhendaja: Tanel Kulbas
Konsultant: Anu Vare
Retsensent: Eve Härm

12.00–12.30 Marleen Varblas – "Tartu kaugjuhitava lennujuhtimistorni kaamerate vaatevälja ja asetusnurga määramine"

Juhendaja: Allan Tart
Konsultandid: Lauri Laasik, Martin Tärn
Retsensent: Jaan Susi 

12.30–13.00 Jüri Joonas – "Meeskonnatöö koolitus lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse õppekavas"

Juhendaja: Anu Vare
Retsensent: Tõnis Jürimäe 

13.00–13.30 lõuna 

13.30–14.00 kaitsmiskomisjoni koosolek 

14.00 kaitsmiskomisjoni otsus