Õppetöö

Õppetöö toimub akadeemias Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt akrediteeritud ja rahvusvaheliste lennundusorganisatsioonide nõuetele vastavate õppekavade alusel rakenduskõrgharidusõppe tasemel. Kutse- ning erialade avamine sõltub Eesti lennundusettevõtete vajadustest ja riiklikust koolitustellimusest. Õppetöö kestus on 4 aastat ja üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile.


Kuhu pöörduda?

Kui soovid tõendit õppimise kohta, õppetulemuste väljavõtet, avaldust esitada või üliõpilaspiletit pikendada, siis pöördu õppeosakonna ruumi B101. Sind aitavad:

  • Karine Mandel (karine.mandel@eava.ee, tel 744 8121);
  • Anu Roio (anu.roio@eava.ee, tel 744 8121).

1. ja 2. kursuse kursuse õppetööd puudutavates küsimustes aitab Anu Roio. 3. ja 4. kursuse õppekava ja õppetöö korraldamist puudutavates küsimustes aitavad: 

  • Anett Veski (anett.veski@eava.ee) - lennuliiklusteenindus, õhusõiduki juhtimine;
  • Kadri Mäeots (kadri.maeots@eava.ee, tel 744 8107) - lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid, õhusõiduki ehitus ja hooldus;  
  • Anu Roio (anu.roio@eava.ee, tel 744 8121) - lennundusettevõtte käitamine.        

ELA arvutivõrgu kasutajatunnustega ja infosüsteemidega (ÕIS, Moodle) seotud probleemide korral aitavad:

  • Lii Nuut (lii.nuut@eava.ee, tel 744 8113)
  • IT osakond (it@eava.ee)