Õppetöö

Õppetöö toimub akadeemias Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt akrediteeritud ja rahvusvaheliste lennundusorganisatsioonide nõuetele vastavate õppekavade alusel rakenduskõrgharidusõppe tasemel. Kutse- ning erialade avamine sõltub Eesti lennundusettevõtete vajadustest ja riiklikust koolitustellimusest. Õppetöö kestus on 4 aastat ja üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile.

Tutvu uuele tudengile mõeldud varblaseteatmikuga, mis annab edasi kogu sisseastujale olulise info.

Kuhu pöörduda?

Kui soovid tõendit õppimise kohta, õppetulemuste väljavõtet, avaldust esitada või üliõpilaspiletit pikendada, siis pöördu õppeosakonna ruumi B101. Sind aitavad:

  • Karine Mandel (karine.mandel@eava.ee, tel 744 8121);
  • Anu Roio (anu.roio@eava.ee, tel 744 8121).

1. ja 2. kursuse kursuse õppetööd puudutavates küsimustes aitab Anu Roio. 3. ja 4. kursuse õppekava ja õppetöö korraldamist puudutavates küsimustes aitavad: 

  • Anett Veski (anett.veski@eava.ee) - lennuliiklusteenindus, õhusõiduki juhtimine;
  • Kadri Mäeots (kadri.maeots@eava.ee, tel 744 8107) - lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemid, õhusõiduki ehitus ja hooldus;  
  • Anu Roio (anu.roio@eava.ee, tel 744 8121) - lennundusettevõtte käitamine.        

ELA arvutivõrgu kasutajatunnustega ja infosüsteemidega (ÕIS, Moodle) seotud probleemide korral aitavad:

  • Lii Nuut (lii.nuut@eava.ee, tel 744 8113)
  • IT osakond (it@eava.ee)