Tähtajad

Esialgne taotlus tuleb esitada akadeemiale enne iga kuu 10. kuupäeva.

Akadeemia saadab stipendiaatide andmeid SA-le Archimedes (elluviijale) iga kuu 10. kuupäevaks, mitte hiljem kui 4 nädalat enne lähetuse algust.