E-õpe

E-õppe all mõeldakse õppetegevust, mis viiakse läbi osaliselt või täielikult arvuti ja interneti abil.

E- õpe võimaldab:

  • õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt;
  • kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale;
  • saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel;
  • kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks rühmatööks;
  • omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist;
  • esitada kodutöid elektrooniliselt ja saada õppejõult tagasisidet.
E-õpe eeldab õppijalt:
  • tahet õppida veebipõhises keskkonnas;
  • head kohanemisvõimet uute tehnoloogiate ja meetoditega;
  • kõrget motivatsiooni;
  • oskust planeerida aega. 

Moodle

Eesti Lennuakadeemia kasutab e-õppe keskkonda Moodle, mis asub aadressil http://moodle.eava.ee/.

Moodlesse sisenemine toimub Eesti Lennuakadeemia arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga (sama parool, millega sisenete ÕISi).

Moodle'i kursustele pääseb  õppejõult saadud võtmesõna abil või õppejõud lisab teid ise oma kursusele.

E-õppega seotud küsimuste ja probleemide korral pöörduge palun Anu Roio poole (anu.roio[at]eava.ee, tel 7 448 121).