Miks minna välisõpingutele?
 • Täiesti uus kogemus nii elu- kui õpikogemusena
 • Uued sõbrad ja tuttavad erinevatest riikidest
 • Suurem enesekindlus ja iseseisvus
 • Keeleoskuse arendamine
 • Atraktiivsem CV
Kui ei usu, tutvu lennuakadeemia tudengite blogidega!

Välisõpingute alustamise tingimused

 • Õigeaegselt esitatud taotlus 2019/2020. õppeaastaks TÄHTAEG 15. märts 2019!;
 • 2019/2020. õppeaasta lisakonkurss: kuni 15. oktoober 2019
 • Välisõpingutele minekuks peab üliõpilasel olema edukalt lõpetanud esimene kursus.
 • Välisõpingute kestus 3-12 kuud.

Välisõpingute protsess

 • Leia sobiv partnerkõrgkool. Selle juures abistavad Sind erialade lõikes välja toodud koolide soovitused;
 • Esita taotlus Erasmus+ toetuse saamiseks;
 • Lepi kokku aeg vestluseks Erasmuse koordinaatori ja oma osakonna koordinaatoriga. Vestluse käigus:
  1) analüüsitakse valitud kõrgkooli(de) sobivust;
  2) lepitakse kokku valitavad ainekursused;
  3) tehakse plaan Sinu õppekava ainete asendamiseks, ette sooritamiseks või hilisemaks sooritamiseks
 • Pane koos Erasmuse koordinaatori abiga kokku ja esita vajalikud kandideerimisdokumendid;
 • Uuri majutusvõimaluste kohta (sõltuvalt riigist tagatakse ühiselamu kas kõrgkooli poolt või tuleb elamispind iseseisvalt leida);
 • Oota partnerkõrgkooli vastuvõtukirja (Acceptance Letter) ja niipea, kui Sinu e-mailile on tulnud vastav link, soorita OLS süsteemis enesekontrolliks keeletest;
 • Allkirjasta Erasmuse toetusleping, pärast mida makstakse välja 80% Erasmuse toetuse kogusummast;
 • Õpiränne (vajadusel õppelepingu ainete muutmine). Oluline on saada minimaalselt 15 EAP-d semestris.
 • Õpirände lõpu kohustused:
  1) anna Mobility Tool'is õpingute kohta tagasisidet (1 kuu jooksul);
  2) esita Erasmuse koordinaatorile partnerkõrgkooli kinnitus õpirändes osalemise kohta (Confirmation Letter) ning hinneteleht (Transcript of Records) (1 kuu jooksul);
  3) soorita OLS süsteemis teine keeletest, kui esimese testi tulemus polnud juba C2 (1 kuu jooksul);
  4) kui kõik eelnevad kohustused on täidetud, makstakse välja Erasmuse toetuse ülejäänud 20%;
  4) esita akadeemia õppeinfosüsteemis taotlus välisõpingute ülekandmiseks. Tulemused kantakse akadeemia õppeinfosüsteemi vastavalt taotlusele ja hinnetelehele. Kui Sa taotlust ei esita, kinnitab õppeosakond välisõpingud automaatselt vabaaineteks. Välisõpingute tulemusi arvestatakse mitteeristava hindamissüsteemi alusel.

Oluline

 1. Kui välissemester kestab vähemalt 3 kuud ja õppetulemusi arvestatakse vähemalt 15 ainepunkti mahus, siis on Sinu põhilised õigused:
  1) pole kohustust õppekava täita 30 ainepunkti mahus neil semestritel, kui õpe toimus partnerkõrgkoolis;
  2) seda mitte ka välisriigis õppimisele järgneval semestril;
  3) Sinu õppekava nominaalkestus pikeneb iga välisriigis õpitud semestri võrra.
 2. Kui õpingute maht jääb alla 15 ainepunkti, teeb komisjon üliõpilase toetuse tagasi maksmise kohta otsuse.

Lisainfo Erasmuse koordinaatorilt Karine Mandel.
Kontaktid:
karine.mandel@eava.ee
+372 7 448 121
Ruum: B-101