Kulude hüvitamine

"Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õppetegevuse ja akadeemia esindamisega seoses tekkivate kulude hüvitamise kord" reguleerib üliõpilastel väljaspool Tartut ja Tartu maakonda tekkivate kulude (sõidu-, majutus- ja muud kulud) hüvitamist akadeemia poolt. 

Akadeemia hüvitab üliõpilastele kulud, mis on seotud õppetegevusega või akadeemia esindamisega messidel, karjääriüritustel, koolikülastustel.   

Kulude hüvitamiseks tuleb 5 tööpäeva jooksul pärast vastava õppe- või akadeemia esindamisega seotud tegevuse lõppu esitada rektori nimele avaldus.  

Enne avalduse täitmist tutvu kindlasti kulude hüvitamise korraga

Avaldus tuleb esitada osakonda, kes antud tegevust koordineerinud on: 

  • praktikaga seotud kulude avaldus esita oma erialaosakonda;
  • akadeemia esindamisega seotud kulude avaldus esita turundus- ja kommunikatsiooniosakonda.