Lõputööde koostamise ajakava 2018/2019. õppeaastal


Sügissemester 2018/2019 teemade formuleerimine 
14. jaanuar 2019      
üliõpilase poolt esialgse pealkirja, lõputöö eesmärgi ja kava esitamine erialaosakonna juhile (andmed sisestakse osakonna töötaja poolt Google Drive –s asuvasse ühisdokumenti)
21. jaanuar 2019  
lõputööde teemade komisjoni kinnitamine rektori käskkirjaga
04. veebruar 2019    
komisjon otsustab lõputööde teemade, juhendajate ja konsultantide heakskiitmise
11. veebruar 2019     
lõputööde teemade, juhendajate ja konsultantide kinnitamine rektori käskkirjaga
14.- 15. märts 2019  
lõpetajate aruandlus lõputööde valmimisest erialaosakonnas
04.- 05. aprill 2019  
lõpetajate aruandlus lõputööde valmimisest erialaosakonnas
25.- 26. aprill 2019 lõpetajate aruandlus lõputööde valmimisest erialaosakonnas (kaitsmisele lubatud üliõpilaste esialgse nimekirja formeerimine)
06. mai 2019
eelkaitsmise kaitsmiskomisjonide koosseisude kinnitamine rektori käskkirjaga
lõputööde kaitsmise aegade ja kaitsmiskomisjonide koosseisude kinnitamine rektori käskkirjaga
20. - 21. mai 2019  
lõputööde eelkaitsmine        
23. mai 2019
retsensentide kinnitamine
28. mai 2019 kell 12
lõputöö esitamine elektrooniliselt Moodle keskkonda
30. mai 2019 kell 12   
erialaosakondade juhtide otsus lõputööde kaitsmisele lubamise osas
31. mai 2019 kell 12    lõputööde edastamine retsensentidele
06. juuni 2019 kell 12
lõputööde retsensendid esitavad retsensioonid elektrooniliselt õppeosakonnale
06. juuni 2019 kell 15
retsensioonide edastamine üliõpilastele
kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekirja kinnitamine rektori käskkirjaga


10. juuni 2019ATS, PIL ja AM õppekavade lõputööde kaitsmine
11. juuni 2019
CNS ja TECH õppekavade lõputööde kaitsmine
14. juuni 2019   
lõpuaktus

ELA lõpetamiseks ja vastava lõpudokumendi saamiseks peab üliõpilane täitma järgmised lõpetamistingimused:
  • läbima õppekavas ettenähtud ainekursused ja praktika täies mahus; 
  • kaitsma lõputöö positiivsele hindele;
  • tagastama teavikud akadeemia raamatukokku;
  • tagastama Eesti üliõpilaspileti õppeosakonda;
  • diplom kiitusega (cum laude) antakse välja õppekava läbinutele, kelle keskmine hinne on vähemalt 4.60, kes on  kaitsnud lõputöö või sooritanud lõpueksami hindele "A". Arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid  hindeid.
Lõputöö koostamine ja kaitsmine toimub vastavalt lõputööde valmimise ja kaitsmise korrale ja ajakavale.

Pärast lõputöö kaitsmist tuleb õppeosakonda esitada ka täidetud ringkäiguleht.    

Lõputöö vormistamine