Õppeinfosüsteemid ja külalisõpilase staatus

Õppeinfosüsteem ehk ÕIS on Eesti Lennuakadeemia infovahetuskeskkond. ÕIS on rakenduskõrgkoolide ühisprojekt. ELA ÕISi veebiaadress on https://eava.ois.ee. Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka ELA kodulehe alaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada kasutajatunnust ja salasõna või ID-kaarti. Tuleb veenduda, et ÕISis oleks alati esitatud kõige uuemad andmed (sh e-post, mida kasutate ja jälgite).

Abi ja informatsioon ELA ÕISi kohta:

  • tehnilised aspektid: multimeediaspetsialist Lii Nuut, tel 744 8110, ruum B104;
  • sisulised aspektid: õppeosakond, tel 744 8110;
  • registreerimine õppeainetele

Kõigile õppeainetele tuleb üldjuhul registreerida Eesti Lennuakadeemia õppeinfosüsteemis. Lisaks sellele tuleb alusõppemooduli ainetele ja vajadusel eksamitele registreerida Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli õppeinfosüsteemi kaudu. 

Sügissemestril saab ELA ÕISis ainetele registreeruda alates 21. augustist kuni 18. septembrini.

Eesti Lennuakadeemial on koostööleping Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga. Alusõppemooduli õppeained viiakse läbi nii Eesti Lennuakadeemias, kui ka Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis, kus igal ELA üliõpilasel on poolteist aastat kehtiv külalisüliõpilase staatus

TÜ ja EMÜ ÕISi sisselogimiseks ja e-posti kasutamiseks saavad ELA esmakursuslased kasutajatunnuse ja esialgse salasõna kätte õppeaasta alguses ELA õppeosakonnast.

TÜ ja EMÜ ainete võlgnevuste kõrvaldamiseks on vaja pikendada külalisüliõpilase staatust ELA õppeosakonnas.