Õppekorralduseeskiri

Õppekorralduseeskiri on Eesti Lennuakadeemia õppetöö põhidokument, mis reguleerib õppetöö korraldamisega seotud tegevusi eesmärgiga tagada õppetöö tõrgeteta, sihipärane ja seaduslik toimimine.

  • Tutvu õppekorralduseeskirjaga lähemalt siin.                    

Eeskirja punktides, mis puudutavad nii eksterne kui ka üliõpilasi, kasutatakse õppuri mõistet, muudel juhtudel vastavalt kas üliõpilase või eksterni mõistet.

Akadeemia õppetöö korraldamisel lähtutakse rakenduskõrgkooli seadusest, kõrgharidusstandardist ja akadeemia põhimäärusest. 

Akadeemia nõukogul on õigus kehtestada täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju. Erialanõukogul on õigus kehtestada täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju oma eriala puudutavates küsimustes.

Akadeemia ametlik õppekorralduse infosüsteem on ÕIS.