Õppetoetuste taotlemine         

Lisateave Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel ja oppetoetused@hm.ee.   

Vajaduspõhine õppetoetus 75-220 eurot             

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda üliõpilane:

 • kes on Eesti kodanik või viibib Eestis alalise või tähtajalise elamisloa alusel;
 • kes ei ole akadeemilisel puhkusel;
 • kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
 • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses või õpib täiskoormusega esimesel semestril;
 • kelle perekonna kuu sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 429 euro.
Perekonna keskmine sissetulek arvutatakse õppetoetuse taotlemise õppeaastale eelnenud kalendriaasta tulumaksuga maksustatava tulu alusel. 2018/2019. õppeaastal võetakse aluseks 2017. aasta andmed.

Taotlus tuleb esitada riigiportaalis eesti.ee.

Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust, sellepärast soovitame siiski taotlus esitada semestri esimesel kuul - septembris või veebruaris.

Vajaduspõhine eritoetus 135 eurot kuus

 • Taotleda saavad üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on riigiportaalis tagasi lükatud põhjusel, et varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri. Taotleja sissetulek on vähenenud viimasel ajal. 
 • Taotleja peab õppima täiskoormusega ja täitma õppekava vähemalt 75% ulatuses. 
 • Taotlus tuleb esitada õppeasutusele. 
 • Õppeasutus saab võtta aluseks taotleja ja tema pereliikmete viimase kolme kuu sissetuleku. 
 • Õppeasutus võib kehtestada ka muid tingimusi, mis on seotud üliõpilase majandusliku olukorra halvenemisega. Täpsemat infot taotlemise kohta saab õppeasutusest. 
 • Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemine toimub ELA ÕIS-i kaudu. Tutvu taotlemise juhendiga siin

Kevadsemestril tuleb avaldus esitada hiljemalt 28. veebruariks. 

Loe lisaks: "Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Eesti Lennuakadeemias"

Tulemusstipendium 100 eurot kuus

Taotleda saab alates immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist, edaspidi kaks korda aastas. 

Taotleja:

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; 
 • õpib täiskoormusega; 
 • ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
 • õppeaeg ei ole ületanud nominaalkestust; 
 • on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus;
 • Tulemusstipendiumi määramisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava mahtu. 
 • eelneva semestri kaalutud keskmine hinne on üle 4,0 (v.a p 2.5. toodud erisus).           
Paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse üliõpilase keskmist hinnet.                 

Taotlemine toimub ELA ÕIS-i kaudu. Tutvu taotlemise juhendiga siin

Kevadsemestril tuleb avaldus esitada hiljemalt 28. veebruariks.

Loe lisaks: "Eesti Lennuakadeemia tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord"