Nõustamine

Üliõpilasel on õigus pöörduda õppeosakonna ja erialaosakonna poole, et saada informatsiooni ning nõu akadeemias õppimisega seotud probleemide lahendamise kohta.

Õppenõustamist viivad läbi alljärgnevad Eesti Lennuakadeemia töötajad:

 • Signe Vanker - õppeosakonna juhataja;
 • Anu Roio - haridustehnoloog-õppekorralduse spetsialist;
 • Karine Mandel - välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist;
 • Tõnis Jürimäe - lennuliiklusteeninduse koolitusosakonna spetsialist;
 • Kadri Mäeots - side ja navigatsiooni osakonna koordinaator;
 • Jüri Luha - lennukoolitusosakonna koordinaator;
 • Priit Pajuste - lennundustegevuse korralduse osakonna juhataja.  

Õppenõustajaga koos leitakse lahendusi järgmiste teemade puhul: 

 • õpingute planeerimine;
 • õppekoormuste arvestamine ja valimine;
 • eksamite ja arvestuste tegemine; 
 • ainete ülekandmine ning õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)
 • välisõpingute planeerimine
 • akadeemilise puhkuse planeerimine, pikendamine ning katkestamine
 • õppekava vahetamine ja uuele erialale õppima siirdumine
 • külalisüliõpilasena õppimine
 • üliõpilaste nimekirjast kustutamine (eksmatrikuleerimine)
 • poolelijäänud õpingute jätkamine
 • õpioskuste arendamine, ülikooliõpinguteks sobivate õpistiilide valimine

Nõustajad saavad abiks olla:

 • õpioskuste arendamisel;
 • sobivate õpistiilide leidmisel;
 • õppimise ja eraelu vahelise tasakaalu leidmisel.

Erialaosakondade juhatajad viivad läbi karjäärinõustamist. 

Erialaosakonna juhi leitakse lahendusi järgmiste teemade puhul:

 • töökoha ja eriala vahetamine;
 • CV ja motivatsioonikirja koostamine;
 • tööintervjuuks valmistumine;
 • õpingute ja töötamise ühildamine;
 • õpingute kavandamine seoses oma karjääriplaanidega (nt lisaeriala, vabaainete valik jms);
 • praktika sooritamine.

Psühholoogilist nõustamist viib läbi lennunduspsühholoogia õppejõud Aavo Luuk. Kokkusaamiseks sobiv aeg on võimalik broneerida e-maili või telefoni teel.  Vastavad kontaktid saad õppeosakonnast.