Üliõpilasesindus

Eesti Lennuakadeemia üliõpilasesindus on ühenduslüliks kooli ja tudengite vahel ning seisab üliõpilaste huvide eest. Üliõpilasesinduse ülesannete hulka kuuluvad näiteks üliõpilaste ideede ja probleemide toimetamine koolini, tudengite nõustamine, õppejõududega suhtlemine ning muidugi filmiõhtud, jõulupidu, spordipäevad ja muud kultuurisündmused. Eesti Lennuakadeemia üliõpilasesindus on Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) ja Eesti Akadeemilise Spordiliidu (EASL) liige. Läbi nende organisatsioonide saab iga tudeng kaasa rääkida Eesti haridusmaastiku edendamisel ja üliõpilasspordi arendamisel. 

Tutvu ka Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste veebiajalehega Propeller.

Eesti Lennuakadeemia üliõpilasesinduse koosseis 2018/2019 õa.

Kuidas ma saan esindusega ühendust võtta? 

Üliõpilasesindusega kontakteerumiseks on mitu võimalust:

  • e-posti teel ye@eava.ee;
  • esinduse liikmetega otse telefoni teel ühendust võttes;
  • liikmeid näost näkku kõnetades;
  • Facebookis.      

Tahad ka esindusse?

Üliõpilasesindus valitakse tudengite poolt igal kevadel. Üliõpilasesinduse valimiseeskirja leiad siit. Valitud esindus alustab tööd järgmise õppeaasta septembris. 

Toetajaliikmeks ehk õpilaseks või vilistlaseks, kes osaleb vabatahtlikuna esinduse töös, kuid ei kuulu esinduse koosseisu, on võimalus astuda igal ajal. Selleks tuleb täita, allkirjastada ja mõne ÜE liikme kätte toimetada avaldus.