Konkurss lennuliiklusteeninduse õppekava vabanenud õppekoha täitmiseks

Konkurss lennuliiklusteeninduse õppekava I kursuse õppekohale

Seoses riigi poolt finantseeritud vaba õppekohaga lennuliiklusteeninduse õppekaval on kuulutatud välja konkurss õppekohale  2018/2019 õppeaasta I kursuse ATS õppegrupis.

Sobiv kandidaat on:

  • õppur, kes on täitnud õppekava vähemalt 30 EAP mahus;
  • psühholoogiliselt sobiv;
  • läbinud eelnevalt FEAST testi ja vestluse lennuliiklusteeninduse eriala vastuvõtukomisjoniga;
  • nii FEAST I kui II osa koondtulemus on vähemalt 5 staniini ja ühegi alatesti tulemus ei ole alla 4 staniini;
  • tervislikult sobiv. Meditsiinilise sobivuse kontroll korraldatakse pingereas esimesele kandidaadile.

Avaldus esitada Eesti Lennuakadeemia õppeosakonda hiljemalt 11. veebruariks 2019. a aadressil:
signe.vanker@eava.ee