Konkurss lennundusettevõtte käitamise õppekava vabanenud õppekoha täitmiseks

Konkurss lennundusettevõtte käitamise õppekava I kursuse õppekohale

Seoses riigi poolt finantseeritud õppekoha vabanemisega lennundusettevõtte käitamise erialal
on kuulutatud välja konkurss vabanenud õppekohale 2018/2019. õppeaasta I kursuse õppegrupis.

Avaldused ja motivatsioonikiri esitada Eesti Lennuakadeemia õppeosakonda hiljemalt 5. oktoobriks
2018. a.
 

Pingerea koostamisel aluseks võetavad hindamiskriteeriumid:
- õppekava täitmise maht;
- motivatsioonikiri.