ELA valib aasta õppejõudu

Detsembrikuus on Eesti Lennuakadeemias käimas aasta õppejõu valimised.

Aasta õppejõu tiitli väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ja tunnustada õppejõudude tööd, õppejõudude huvitavat ning innovaatilist lähenemist õppetööle ning innustada ja inspireerida õppejõude üliõpilaste jaoks olulistele väärtustele rohkem tähelepanu pöörama.

Lennuakadeemia aasta õppejõud on õppejõud:

  • kes on silma paistnud oma õppetöö korralduse ja läbiviimisega kaasaegsel metoodilisel ja tehnilisel tasemel;
  • kes kannab hoolt oma ainevaldkonna õppemetoodika täiustamise eest ja osaleb erialases arendustegevuses;
  • on aktiivne arendusprojektide ja/või muu loometegevuse algatamisel ja täitmisel juhtides ja/või osaledes nendes ja/või juhendades nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi;
  • kes tegeleb regulaarselt enesetäiendusega, sh õpetamispädevuse arendamisega;
  • keda iseloomustab suurepärane esinemis- ja suhtlemisoskus;
  • kes on üliõpilassõbralik ja hea juhendaja, seda nii õppetöös kui ka õppetöövälistes tegevustes.

Oma poolehoidu ja toetust parimale õppejõule saavad väljendada nii üliõpilased kui töötajad.

Aasta õppejõudu valitakse alates 2012. aastast, seekordne parim õppejõud saab pärjatud 12. detsembril.