ELA osales Erasmuse intensiivprojektis LotSec 2012

Lennuakadeemia osales meie partnerkõrgooli National Defence University organiseeritud suveülikoolisAviation for citizen security and safety”.  Suveülikool korraldati Erasmus Intensive Project raames.

Õppeprogrammi LotSec 2012 tegevused toimusid 01.07-14.07.2012. a Poolas, Varssavis. Programmi teemaks oli lennunduse roll elanikkonna ohutuse ja julgeoleku tagamisel. Eesti Lennuakadeemia vastutusalaks oli ettekannete läbiviimine lennunduse ülesannetest mere- ja lennupääste teostamisel ning keskkonnaseisundi jälgimisel. 

Programmi raames osales Poola National Defence University suveülikoolis neli Eesti Lennuakadeemia üliõpilast: Tiina Ester, Mattias Kosemets, Jüri Luist ja Dain Muru. Õppejõududest esindas Eesti Lennuakadeemiat Kert Kotkas.

Eesti Lennuakadeemia tänab Politsei- ja Piirivalveameti piirivalveosakonna lennusalga ülemat, politseikapten Kalmer Sütti ja lennutegevuse koordinaatorit, politseikapten Jürgen Saarniitu lennuakadeemia üliõpilastele ja õppejõududele rahvusvahelises õppeprogrammis LotSec 2012 osalemise ettevalmistustel osutatud abi eest.