Üliõpilastel on võimalik kandideerida LLT, Fort Aero ja Panaviaticu stipendiumidele

Mais on meie tudengitel võimalus kandideerida ELA Fondi stipendiumidele. 2014. aasta kevadsemestri stipendiumifondi kogumaht on 2900 eurot.

Kuni 2. juunini 2014 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumi, ASi Fort Aero stipendiumi ja Panaviatic ASi stipendiumi taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendium

Lennuliiklusteeninduse ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2.  kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1) „Kellele on vaja eestikeelset lennundusterminoloogiat?“

2) „Mehitamata õhusõidukite kasutusele võtmine Eesti tsiviillennunduses – kuidas tagada ohutus?“

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi.

Panaviatic ASi stipendium

Panaviatic ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1) „Eetilised dilemmad õhusõiduki ehituses ja hoolduses“

2) „Töö ja õppepraktika seostest kogemuste omandamisel“

3) „Välismaal omandatavate kogemuste roll väärtushinnangute kujunemisel“

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja kaks 350-eurost stipendiumi.

Fort Aero ASi stipendium

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia täiskoormusega õhusõiduki juhtimise vähemalt teise aasta üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee* (1-2 lk A4) järgmisel teemal „Kes on hea kapten?“.

Kinnituse kandidaadi õppimise kohta Eesti Lennuakadeemias ja teatise tema õppetulemuste kohta väljastab Tartu Kultuurkapitalile Eesti Lennuakadeemia õppeosakond.

Stipendiumifond on 700 eurot, millest antakse välja üks stipendium.


Kandidaatidel ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta, konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Nimelise stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada e-ankeet siin. (Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond, lisaks märkida, millist stipendiumi taotletakse. Näiteks: ELA fond ASi Tallinna Lennujaam stipendium). 

 • Stipendiumide statuudid leiab siit
 • Lisainfo tel 744 1500, e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Aktiivset ja edukat kandideerimist!

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega.

**Omapoolset tõlgendust soosiv vabam teema, milles kirjutaja ise seostaks oma rolli või tegevust valitud lennundusvaldkonnas ja esitaks ideid,  mida võiks lennunduse arendamiseks konkreetses valdkonnas ära teha.