Lennukad ametid on endiselt ligitõmbavad

PRESSITEADE
27.06.2014

Lennunduse erialad pakuvad jätkuvalt noortele huvi, Eesti Lennuakadeemias on hetkeseisuga populaarseimateks lennuliiklusteenindus ja õhusõiduki juhtimine. 

Piloodiks ja lennujuhiks pürgijaid on igal aastal olnud teiste erialade huvilistest enam. Sellel aastal on tänase päeva seisuga lennujuhi amet isegi õhusõiduki juhtimisest populaarsemaks osutunud. Lennuliiklusteeninduse erialal on konkurss pärast esimest kandideerimisnädalat 9,17 avaldust kohale.

Nädalaga laekunud avalduste koguarv on pisut väiksem kui eelmisel aastal, põhjuseks ka asjaolu, et esimest aastat saab kandidaat esitada kaks avaldust varasema kolme asemel. „Võib öelda, et lennundus on läbi aegade inimesi paelunud ning elevust tekitanud. Ka sel aastal võib näha, et vaatamata vähenenud gümnaasiumilõpetajate arvule on lennuakadeemia erialadel endiselt suhteliselt suur konkurss,“ ütles lennuakadeemia õppeprorektor Anu Vare, lisades, et noored võiksid julgemalt proovida ka õhusõidukite inseneriks ning side- ja navigatsioonisüsteemide spetsialistiks kandideerida, kuna nendel erialadel on tööpõld hetkel just laiem. 

Eesti Lennuakadeemiasse saab sisseastumisavaldusi esitada kuni 3. juulini. Vastuvõtt toimub viiel erialal: lennuliiklusteenindus, õhusõiduki juhtimine, lennunduse side ja navigatsioonisüsteemide käitamine, lennundusettevõtte käitamine ning õhusõiduki ehitus ja hooldus. Sisseastumiseks on nõutud kaks riigieksamit (v.a lennuliiklusteenindus) ning vaja on sooritada sisseastumiseksam. Lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialal toimuvad lisaks ka kutsesobivustestid ning tervisliku sobivuse kontroll.

Eesti Lennuakadeemia on 1993. aastal asutatud riiklik rakenduskõrgkool, kus koolitatakse spetsialiste lennundusettevõtetele. 2012. aasta seisuga töötas 70,8% akadeemia lõpetajatest lennunduses. Lisaks lennundussektorile töötavad lõpetajad ka teistes transpordi- ja ettevõtlusvaldkondades.