Akadeemia kollektiivi liige Kert Kotkas pälvib Kotkaristi V klassi teenetemärgi

President Toomas Hendrik Ilves annab Eesti Vabariigi 97. aastapäeva eel Eestile osutatud teenete tunnustamiseks 99 inimesele riiklikud autasud. Teenetemärgiga tunnustatakse ka mitmeid siseturvalisuse eest seisvaid ametnikke, teiste seas pälvib kõrge riikliku tunnustuse ka Tartu politseileitnant Kert Kotkas. Kotkas on politsei kõrval tegev ka lennuakadeemia õigusõpetuse assistendi ning õppejõuna.

Delfi.ee vahendab, et selline tunnustus on Kotkale äärmiselt suur, kuid ootamatu au. "See oli paras ootamatus küll ja emotsioon on täpselt selline, nagu ühe ootamatuse emotsioon olema peab. Võttis hetkeks tummaks ikka," rääkis Kotkas.

Kotkas on oma ligi 25 teenistusaasta jooksul saanud ohtralt politsei- ja ka teisi autasusid, kuid omistatud teenetemärk on mehe sõnul üks tähtsamaid. "Tegemist ikkagi riikliku autasuga, et see on minu jaoks täiesti erakordne asi. Ega siin ei mõtle ju absoluutselt autasude peale, vaid sellele, et järgmine ülesanne tehtud saaks ja mured lahendatud," rääkis politseileitnant.

Korrakaitse alal juba 1990. aastast töötav Kert Kotkas on täna piirkonnavanem Tartu linnas, kus on Lõuna prefektuuri kõige suurem piirkondliku politseitöö koormus. Suures osas on just tänu Kert Kotka silmapaistvale panusele piirkonnapolitseinike töö Tartu linnas eeskujulikult korraldatud. Julged otsused töö ümberkorraldamisel, väsimatu panustamine politseinike oskuste arendamisse, töötajate erinevate võimete arvestamine, inimlik ning hooliv suhtumine töötajate vajadustesse - kõike seda on tema töös igapäevaselt näha. Tema suhtumine kohalike muredesse on alati inimlik ja hooliv.

Lennuakadeemias asus Kotkas ametisse 1. märtsil 2012. Õppejõuna õpetab ta üliõpilastele lennundusõiguse ja lennuohutuse aluseid, lennundusettevõtte juhtimise juriidilisi aspekte ja muud. 

Selle kõrval jääb tal veel aega mängida ka sümfooniaorkestris trumme.

Õnnitleme Kert Kotkast ka lennuakadeemia poolt ning soovime jätkuvat visadust!

Refereeritud: Delfi.ee, Postimees.ee.