Lennuakadeemia ootab uute üliõpilaskandidaatide sisseastumis-avaldusi

Tänasest 5. juulini ootab Eesti Lennuakadeemia sisseastumisavaldusi rakenduskõrgharidusõppe viiel erialal. Päevasesse õppesse on võimalik õppima asuda lennuliiklusteeninduse, lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamise, õhusõiduki juhtimise, lennundusettevõtte käitamise ning õhusõiduki ehitus ja hoolduse erialal.

Nelja eriala puhul tuleb kandidaadil sisseastumiseks esitada laia matemaatika ning võõrkeele riigieksami tulemus, lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijatel piisab võõrkeele eksamist. Lennujuhiks soovijate sobivust ja omadusi mõõdetakse spetsiaalsete kutsesobivustestidega, millega hinnatakse ka matemaatilist võimekust ning seetõttu eraldi reaalaine eksami tulemuse esitamist ei nõuta. 

Vastuvõtuprotsessi osana tuleb läbida lennuakadeemias kohapeal ka sisseastumiseksam, mis koosneb kirjalikest küsimustest ning suulisest intervjuust. Sisseastumiseksam annab võimaluse koolis omandatud teadmistele lisaks näidata üles enda huvi ja motivatsiooni valitud erialal õppima asumiseks. Sisseastumiseksam annab olenevalt erialast lausa 40-50 punkti kandideerimiseks vajalikust 100-st punktist. 

Lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialal on lisaks ülaltoodule vaja sooritada ka kutsesobivustestid ja tervisliku sobivuse kontroll, mis aitavad hinnata seda, kuivõrd sobilik on kandidaat antud erialal tulevikus ka töötama. Ülejäänud kolmel erialal kutsesobivusteste ning meditsiinilist kontrolli läbida ei ole vaja.

  • Avaldusi saab esitada 22. juuni kui 5. juuli SAISis või akadeemias kohapeal.
  • 7. juuli - kutsesobivustestid lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimisele erialale kandideerijatele;
  • 14. juuli - tehakse teatavaks kirjalike kutsesobivustestide tulemused;
  • 16. juuli - arvutipõhised ingliskeelsed kutsesobivustestid FEAST, ainult lennuliiklusteeninduse erialale kandideerijatele;
  • 16.-18. juuli - sisseastumiseksam;
  • 21.-23. juuli - tervisliku sobivuse kontroll Tallinnas, ainult lennuliiklusteeninduse ja õhusõiduki juhtimise erialal;
  • vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse olenevalt erialast 20. ja 24. juulil;
  • õppimatulekut tuleb kandidaadil kinnitada hiljemalt 30. juulil.

Lisainformatsioon: vastuvott@eava.ee või telefonil 744 8110.