Eesti Lennuakadeemia otsib oma meeskonda arendus- ja rakendusprojektide koordinaatorit

Eesti Lennuakadeemia otsib oma meeskonda ARENDUS- JA RAKENDUSPROJEKTIDE KOORDINAATORIT (osakoormus).

Arendus- ja rakendusprojektide koordinaatori tööülesanded:

 • arendus- ja rakendusprojektide juhtimine;
 • osalemine arendustegevuse alusdokumentides planeeritud tegevustes;
 • spin-off-programmi käivitamine;
 • laborite ja materiaaltehnilise baasi kasutuse koordineerimine teadus-arendustegevuse kontekstis;
 • koostöö ettevõtete ja partneritega uute tegevuste algatamisel ja koordineerimisel;
 • arendus- ja rakendusprojektide eelarvetega tegelemine.

Edukal kandidaadil on:  

 • magistrikraad või vastav kvalifikatsioon;
 • vähemalt 2-aastane töökogemus arendus- ja  rakendusprojektide juhtimisel ja koordineerimisel;
 • kogemused spin-off-ettevõtlusega kõrgkoolis;
 • head info- ja kommunikatsioonitehnoloogia oskused;
 • inglise keele kõrgem kesktase (EN keeleoskus Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi tasemete skaalal B2);
 • suhtlemis- ja meeskonnatööoskused;
 • otsustus- ja vastutusvõime.

Kandideerimise tähtaeg: 13.09.2015. Täpsem info siin