Eesti Lennuakadeemia ja Threod Systems teevad koostööd mehitama lennu­vahendite valdkonnas

PRESSITEADE
09.05.2016

Eesti Lennuakadeemia ja Threod Systems allkirjastasid lepingu, mille eesmärgiks on süvendada koostööd mehitamata lennuvahendite tehnoloogia ning sellega seotud seadusandluse ja lennuohutuse vallas. Lisaks nähakse droonitehnoloogiat tulevikus veelgi enam seotuna lennuakadeemia õppetööga. Koostöö tulemusel soovitakse käia koolitaja ja tööandjana enam kaasa ühiskonnas toimuvate muudatustega ning mehitamata õhusõidukite valdkonna vajadustega.

Koostöölepingu raames avati aprillis Eesti Lennuakadeemias mehitamata õhusõidukite treeningsimulaator. Simulaatorit on võimalik rakendada nii mehitamata lennumasinate riistvara, tarkavara kui ka aerodünaamika arenduseks. Simulaator võimaldab läbi viia mehitamata süsteemide kasutamise koolitusi täiesti uuel tasemel, võimalik on mehitamata lennumasinate missioonide kavandamine ja juhtimine. Tulevikus on plaanis Eesti Lennuakadeemia juurde luua ka mehitamata õhusõidukite testkeskus. 

RPAS simulaator. Teekonna planeerimine ja vaade kaamerast. Foto: Threod Systems OÜ.

“Koostöölepingu uuendamine Threos Systems OÜ-ga on kindasti märkmisväärne teetähis mehitamata õhusõidukite ja nende süsteemide arengus Eestis. Kuni viimase ajani on kaugjuhtimisega õhusõidukite süsteeme (RPAS) kasutatud sõjaväe ja riikliku julgeolekuga seotud tegevuste toetuseks ning seda peamiselt eraldatud õhuruumis. Oluliselt on aga kasvanud ka selliste õhusõidukite tsiviilkasutus. Seetõttu otsivad RPAS operaatorid üha enam vaba juurdepääsu üldkasutatavale õhuruumile. Jätkusuutlikkuse ja ohutu opereerimise tagamiseks tuleb tegelda tasakaalustatult kõikide valdkonda puudutavate aspektidega - regulatsioonide, protseduuride ja tehniliste lahendustega,” sõnas lennuakadeemia arendusprorektor Karl-Erik Seegel. Seegeli sõnul on tugev valdkondlik partner erasektorist parim võimalus kahepoolse teadmussiirde tõhustamiseks ning partnerite teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi tõstmiseks. 

Lennuakadeemia koostööpartner Threod Systems on kõrgtehnoloogia ettevõte, mis on spetsialiseerunud mehitamata õhusõidukite ja nende süsteemide arendamisele ja tootmisele. “Threod Systems OÜ-l on pikaaegne kogemus mehitamata õhusõidukite süsteemide arendamisel. Eesti Lennuakadeemias näeme olulist partnerit arendustöö viimisel uuele tasemele. Tartu Lennuvälja lähedus, RPAS-alane kompetents, kaasaegsed tehnilised võimalused - kõik see teeb Eesti Lennuakadeemiast Threod Systemsi jaoks hinnatud koostööpartneri,” lausus ettevõtte asutaja ja tegevjuht Sten Reimann. 

Aprillikuus toimus treeningsimulaatori avamise raames Tartu Lennuväljal ka ettevõtte õhusõidukite demolend. Demolennul tutvustati Threod Systemsi poolt arendatavat kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemi, mehitamata õhusõiduki ning maapealse juhtjaama toimimist. Lisaks Threod Systems OÜ ja Eesti Lennuakadeemia esindajatele olid külalistena kohal ka Ukraina riigiettevõtte Antonov esindajad.

Threod Systems OÜ mehitamata õhusõidukid Tartu Lennuväljal. Foto: Karl-Erik Seegel.

Koostas: 
Karl-Erik Seegel, Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor

Lisainfo:
Eelika Tootsi, Eesti Lennuakadeemia turundus- ja kommunikatsioonijuht
eelika.tootsi@eava.ee, tel 744 8109