Algavad avalikud loengud lennunduse kaasaegsetest arengusuundadest

Sarnaselt eelmisele õppeaastale viib Eesti Lennuakadeemia ka 2014. aastal läbi loengutesarja, millega tutvustatakse lennunduse kaasaegseid arengusuundasid. 

Loengud toimuvad akadeemia esmakursuslaste õppeaine “Sissejuhatus lennundusse II” raames, kuulama ja osalema on aga oodatud kõik huvilised nii akadeemiast kui väljastpoolt. 

Loengute temaatika hõlmab erinevaid valdkondi: lennutranspordi koht ja jätkusuutlikkus Euroopa Liidu transpordisektoris ja globaalses transpordivõrgustikus; ohutusjuhtimine; lennundusõigus; lennundushariduse areng; lennundus ja keskkond; lennuliikluse juhtimine; õhusõiduki ehituse arengusuunad; aerodünaamika; uued seire- ja raadiosidetehnoloogiad ja palju muud.

Loengud toimuvad veebruaris, märtsis ja aprillis kolmapäeviti kell 15.00-16.30 lennuakadeemia aulas.

Loengusarja avab 5. veebruaril akadeemia rektor Jaan Tamm, kes annab ülevaate teemal “Lennutransport kui globaalne süsteem”. 

Loengute ajakava:

 • 05.02  Jaan Tamm „Lennutransport kui globaalne süsteem“  
 • 12.02  Ants Aaver „Kaasaegse lennundushariduse arengusuundadest“
 • 19.02  Teo Krüüner „Ohutus kui inimese igapäevane suhe teda ümbritseva keskkonnaga“
 • 26.02  Allan Nõmmik „Lennuohutuse süsteemne juhtimine“
 • 05.03  Teo Krüüner „Aerodünaamika kui teaduse ajaloolis-loominguline areng“
 • 12.03  Kert Kotkas „Õigussüsteemi struktuur. Lennundusõiguse koht õigusruumis.“
 • 19.03  Signe Vanker „Keskkonnakaitse  lennunduses“
 • 26.03  Peep Lauk „Õhusõiduki ehituse arengusuunad“
 • 02.04  Anu Vare „Lennuliiklusteeninduse arengust“
 • 09.04  Tapani Keskikuru „ATM trends, experiences and perspectives“
 • 16.04  Jaak Umborg „Ülevaade kaasaja seire- ja raadiosidetehnoloogiatest“

Võimalikest muutustest ajakavas teavitame eelnevalt. 

Eesti Lennuakadeemia aadress: Lennu 40, Reola küla, Ülenurme vald, 61707 Tartumaa.
Rohkem infot: laura.vetik@eava.ee.