Avatud on konkursid Tallinn Airport GH, Fort Aero, Lennuliiklusteeninduse ja Otto Tauri stipendiumidele!

Lennuakadeemia üliõpilased saavad maikuu jooksul kandideerida ELA fondi ja Otto Tauri fondi stipendiumidele. Stipendiumifondide kogumaht on 3340 eurot.

Kuni 1. juunini 2018 saab Tartu Kultuurkapitalile esitada avaldusi AS-i Tallinn Airport GH, AS-i Fort Aero, Lennuliiklusteeninduse AS-i ja Otto Tauri tulevaste lendurite stipendiumi taotlemiseks. Stipendiumide määramisel hinnatakse nii õppetulemusi, erialast motivatsiooni kui ka aktiivset eluhoiakut.


AS-i Tallinn Airport GH stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennundusettevõtte käitamise eriala vähemalt 3. kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • Essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

1) „Õhusõidukite maapealne teenindus aastal 2028“

2) „Lennureisijate teenindamine Tartus aastal 2028“
3) „Kas ja kui kaua kasv jätkub? Reisijate arvu kasv Tallinnas 2017 vs 2018 on 17%!“

Välja antakse üks 640 euro väärtuses stipendium! 


 
Fort Aero AS-i stipendium

Fort Aero AS-i stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise lennukipiloodi erialale spetsialiseerunud üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 • Taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • Essee* (1-2 lk A4) järgmisel teemal: „Eneseväljendusoskus piloodi töös“

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium!

 

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendium

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumile saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt 2.  kursuse üliõpilased, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • taotlus (elektrooniline) nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;
 • CV;
 • essee (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest: 

1) „Milliseid võimalusi ja väljakutseid pakub tehnoloogia areng lennuliiklusteenindusele?“
2) „Eesti Lennuakadeemia 25 - kuhu edasi?“ (kirjutada arenguvõimalustest) 

Stipendiumifond on 1500 eurot, millest antakse välja kaks 750-eurost stipendiumi! 

Kõikide stipendiumide taotlemine toimub siin. Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on ELA fond. Lisaks märkida, missuguse ettevõtte stipendiumit taotletakse. Näiteks: ELA fond AS Tallinn Airport GH Lennujaam stipendium. 

Otto Tauri nimeline stipendium

Otto Tauri nimeline stipendium on suunatud kõikidele Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilastele.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb:

 • täita nimelise stipendiumi ankeet koos järgnevate lisadega:
 • CV;
 • Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Välja antakse üks 500 euro väärtuses stipendium!

Stipendiumi taotlemine toimub siin. Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse on Otto Tauri fond.

Kõik kinnitused kandidaatide üliõpilasstaatuse ja õppetulemuste kohta väljastab SA-le Tartu Kultuurkapital Eesti Lennuakadeemia õppeosakond. Kandidaadid ei pea taotlusele õppetulemuste väljavõtet lisama.

 • Tutvu ka stipendiumi statuutidega.
 • Lisainfo: tel 744 1500, e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee.

*Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu.