Eesti Lennuakadeemia õhusõidukile on väljastatud Drone1 kutsung

Eesti Lennuakadeemia lennundustehnilise koolituse osakond on läbi erinevate rakendusuuringute juurutanud transpondri kasutamist mehitamata lennunduses ning tänaseks on esimesed lennud kontrollitud õhuruumis transpondriga varustatud mehitamata õhusõidukiga edukalt sooritatud. Kevadsemestri jooksul on läbi viidud mitmeid katselende ning dokumenteeritud nende sooritamiseks ning erinevate lubade ja kooskõlastuste taotlemiseks tehtud toiminguid.

14. veebruaril väljastas Eesti Lennuamet ICAO koodi ja kutsungi DRONE1 Eesti Lennuakadeemia mehitamata õhusõidukile. Tuginedes akadeemiale väljastatud ICAO koodile ning kutsungile on Tehnilise Järelvalveametilt taotletud kontrollitud õhuruumis opereerimiseks vajalik raadioluba.

Eesti Lennuakadeemia mehitamata õhusõiduk Drone1 Flightradar24 radarikaardil

Lennuakadeemia transpondri alase arendustööga põimunult valmib lennutehnilises osakonnas lõputöö „Pixhawk autopiloodi ühildamine transpondriga“, mille eesmärk on siduda ja täielikult kontrollida kasutatud transpondrit ühe mehitamata õhusõidukitel kõige levinuma autopiloodiga maailmas. Tudengite kaasamine arendustöösse on olnud stabiilselt kasvav trend ja leidnud positiivset tagasisidet. Eelmainitud lõputööd, mille raames on väljastatud ka Eesti esimene mehitamata õhusõiduki raadioluba ja kutsung DRONE1, koostab 4. kursuse õhusõiduki ehituse ja hoolduse eriala tudeng Siim Luhaorg, keda juhendavad lennundustehnilise koolituse osakonna õppejõud Margus Sammelsaar ning Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga avioonik Hannes Kirik.

Käesoleva arendustöö eesmärk on muuta mehitamata õhusõidukite opereerimine ohutumaks ning paremini integreerida neid igapäevalennundusse, muutes nõuded ja ootused mehitatud ja mehitamata õhusõidukite opereerimisel õhuruumis üha võrdsemaks.