EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu kiitis heaks lennuakadeemia kõrvaltingimuste täitmise

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 12. aprillil vastu otsuse lugeda Eesti Lennuakadeemia transporditeenuste ja tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagruppide esimese õppeastme 06.01.2017 vastu võetud kvaliteedihindamise otsuse juurde seatud kõrvaltingimus täidetuks ja jätta jõusse otsus viia järgmine kvaliteedihindamine läbi seitsme aasta pärast.

Hindamisnõukogu leidis, et kõik 06.01.17 otsuses välja toodud puudused on kas osaliselt, olulisel määral või täielikult kõrvaldatud ning andis kõrgkoolile ka mõned soovitused edasisteks tegevusteks, sh soovitas läbiviidud õppekavade võrdluse põhjal õppekava edasi analüüsida, kaaludes selle käigus õppekava kestuse lühendamist kolmele aastale. Lisaks soovitas nõukogu uuendatud õpiväljundite kirjeldused iga-aastaselt üle vaadata.

EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsusega saab tutvuda siin.

Lisainfo: Ants Aaver, Eesti Lennuakadeemia õppeprorektor, tel 744 8111, 515 6294, ants.aaver@eava.ee.