Eesti ja Prantsusmaa lennundushariduse koostöö kinnitati raamlepinguga

Septembri esimestel päevadel allkirjastasid Eesti Lennuakadeemia ja Toulouse’is tegutsev kõrgkool French Civil Aviation University (ENAC) raamkoostöölepingu, mis annab võimalused mitmekesiste ühisprojektide arendamiseks.  

Kõrgkoolide vaheline koostöö sai alguse 2010. aastal, mil sõlmiti esimene Erasmus Lifelong Learning Programme õpirände alane koostööleping. Seni on koostööd tehtud valdavalt üliõpilaste õpirände osas ning Toulouse’is on hetkel õppimas kümnes lennuakadeemia üliõpilane.

ENACi peasissepääs. Foto: Eesti Lennuakadeemia

Viieks aastaks sõlmitud raamkoostööleping on laiapõhjaline ning erialadeülene. Vastastikusel kokkuleppel on seatud alused nii kõrgkoolide töötajate ja üliõpilaste vahetuseks, lõputööde juhendamiseks, ühiste uuringute teostamiseks ja koolitusprogrammide loomiseks, nõustamis- ja hindamistegevuste koordineerimiseks, erialaste ürituste korraldamiseks, publikatsioonide avaldamiseks ja vahetamiseks kui mitmeteks muudeks tegevusteks.

Lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko tutvumisringkäigul. Foto: Eesti Lennuakadeemia

1949. aastal asutatud ENAC on Euroopa suurim tsiviillennunduse alast kõrgharidust pakkuv kool, kus õpib ligikaudu 3000 üliõpilast. Õppetööd viiakse läbi kolmekümnel õppeprogrammil, koolitades nii lennundus- ja kosmosetööstuse insenere, lennujuhte kui ka õhusõiduki juhte.