Akadeemia esimene hooldustehnikute kutseõppegrupp alustas õppetööd

Eile, 5. veebruaril avas Eesti Lennuakadeemia Tallinnas Magnetic MRO treeningkeskuses esimese õhusõiduki hooldustehnikute õppegrupi õppetöö.

Lennuakadeemia ja hooldusettevõtete koostöö tulemusel alustasid kutseõppe tasemel töökohapõhist õpet 17 õppurit, kellest 12 töötavad ASis Magnetic MRO ning 5 Ämari Lennubaasis.

Õpe kestab kaks aastat ning toimub kutseõppe 5. taseme õppekava alusel. Õhusõiduki hooldustehniku õppekavasse on integreeritud lennundustehnilise töötaja A-kategooria baaskoolitusprogramm, mis vastab EL Komisjoni määruse nr 1321/2014 osa 66 nõuetele. Õppe edukal läbimisel saab õppur lisaks kooli lõputunnistusele ka lennundustehnilise töötaja baaskoolitustunnistuse, mis võimaldab töötada õhusõiduki hooldustehnikuna Euroopa Liidu liikmesriikides.

Erinevalt rakenduskõrgharidusastmel läbiviidavast õppetööst toimub kutseõppurite teoreetiline õpe Tallinnas. Läbitav õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpipoisiõpe võimaldab tööandjal oma töötajate kvalifikatsiooni tõsta ja aitab kaasa uute töötajate värbamisele. Ettevõtted saavad koolitada endale töötajaid, kellel on just sellised oskused nagu ettevõttel vaja.

2017/18. ja 2018/19. õppeaastal läbiviidavat töökohapõhist õpet rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine“ (PRÕM) raames. 

Lisainfo:

Eva Lastik, lennuakadeemia kutseõppe koordinaator
e-post eva.lastik@eava.ee