Järgmise semestri võid õppida Euroopas!

15. märtsini on võimalik esitada taotlus Erasmus+ toetuse saamiseks väliskõrgkoolis õppimiseks! Taotlus ja vabas vormis motivatsioonikiri tuleb esitada nii 2016/2017. õppeaasta sügis- kui kevadsemestri välisõpinguteks. 

Erasmus+ õpirände programmiga saavad akadeemia tudengid õpingute ajal maksimaalselt 12 kuu jooksul:

  • väliskõrgkoolis õppida; 
  • välismaal praktikat teha (välispraktika toetuste vastuvõtt toimub aastaringselt);
  • äsjalõpetantute praktikat teha;
  • kõike seda teha (näiteks esmalt 5 kuud õppida, siis 4 kuud välispraktikal käia ja pärast lõpetamist veel 3 kuud äsjalõpetanute praktikat teha).

Õpinguteks välispartnerkõrgkoolis on ette nähtud 3-12 kuud ja praktika sooritamiseks Euroopa riikides/partnerkõrgkoolis 2-12 kuud. Sõltuvalt sihtriigist katab Erasmus+ toetus valdavalt kõik kulud, kuid siiski tuleb arvestada sellega, et elukallidus on riikides erinev.

Pärast 15. märtsi toimuvad toetuse taotlejatega vestlused (vabas vormis, vaatame üle huvipakkuvad koolid, õppeained ja õpingute kombineerimise võimalused). Kui toetusi jääb üle, korraldame sügisel lisakonkursi.

Akadeemial on hetkeseisuga 18 partnerkõrgkooli 16 Euroopa riigis.

Sihtriigi soovitused erialade kaupa:

  • lennuliiklusteenindus: Prantsusmaa, Holland, Leedu, Slovakkia, Türgi;
  • lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitamine: Hispaania, Bulgaaria, Holland, Leedu, Läti, Prantsusmaa, Slovakkia, Soome, Iirimaa;
  • õhusõiduki juhtimine: Holland, Prantsusmaa, Leedu, Slovakkia, Türgi;
  • lennundusettevõtte käitamine: Holland, Iirimaa, Belgia, Leedu, Poola, Prantsusmaa;
  • õhusõiduki ehitus ja hooldus: Iirimaa, Tšehhi, Bulgaaria, Holland, Leedu, Läti, Saksamaa, Slovakkia.

Soovitused on informatiivsed ning tehtud välispartnerite õppekavadest ja pakutavatest ainetest lähtuvalt. Valikul võivad abiks olla ka Erasmust kasutanud ELA tudengite muljed ja blogid.

Lisainfo:
Karine Mandel, välissuhete ja täienduskoolituste spetsialist
karine.mandel@eava.ee, ruum B101