Akadeemia on tööandjana pälvinud Kaugtöö Tegija 2017 märgise

31. mail toimunud rahvusvahelise kaugtööpäeva raames tunnustati Eesti Lennuakadeemiat kui paindlikku ja vastutulelikku tööandjat, kes võimaldab töötajatel kasutada kaugtöö võimalusi. Selle kinnituseks anti akadeemiale Kaugtöö Tegija 2017 märgis.

Lisaks lennuakadeemiale anti Targa Töö Ühingu, Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE korraldatud konkursi raames märgis välja veel 49 organisatsioonile. 

Kandideerimiseks tuli täita lühiküsimustik organisatsiooni kaugtöö rakendamise kohta ja saata illustreeriv foto kaugtöö rakendamisest ettevõttes.

Kaugtöö võimaluste juurutamise eest tunnustati väga erineva tausta ja suurusega organisatsioone nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist. Märgist anti välja esmakordselt.