Koostöökokkulepe RIKS-iga

Täna (06.05.2010) sõlmiti Eesti Lennuakadeemia ja Riigi Infokommunikatsiooni (RIKS) Sihtasutuse vaheline koostööleping.

Lepingu eesmärk on RIKS ja ELA koostöö reguleerimine side- ja navigatsiooni valdkonna spetsialistide koolituse arendamisel. Sõlmitud lepingu alusel võimaldab RIKS oma struktuurüksustes läbi viia ELA üliõpilaste õppepraktikat, kaasates omapoolseid tehnilisi vahendeid ja juhendajatena vastava kvalifikatsiooni omavaid spetsialiste.
Praktika toimumise ajad on maist juulini ja/või septembrist novembrini. Ühe praktika kestvus on kuni seitse nädalat ja selle sisu lähtub ELA lennuliikluse juhtimise õppekavast. 

RIKS ja ELA osalevad koostööpartneritena erinevates projektides, mis on suunatud side- ja navigatsioonisüsteemide ja selle valdkonna spetsialistide koolituse arendamisele.