Kuus Eesti Lennuakadeemia e-kursust pälvisid e-kursuse kvaliteedimärgi

Lennuakadeemia taotles 2018. aastal kvaliteedimärki kuuele e-kursusele ning kõik kuus taotlejat hinnati ka kvaliteedimärgi vääriliseks.

E-kursuse kvaliteedimärgi said:

  • Aerodünaamika, Jaan Susi
  • Aeronavigatsiooniteabe teenindus, Alisa Lepik
  • Infotehnoloogia, Lii Nuut
  • Kvaliteedijuhtimise alused, Jaanika Mölter
  • Lennundustegevus ja keskkonnakaitse, Signe Vanker
  • Süsteemihaldus, Lii Nuut, Alari Schu

Kvaliteedimärgiga kinnitatakse e-kursuse väga head taset ning tunnustatakse e-kursuse autorit, kes on saavutanud e-õppe rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi.

Kõik tänavused kvaliteedimärgi saajad on leitavad HITSA kodulehelt.