Lennuamet seadis UAV-de kasutamisele esmakordselt piirangud

Täna, 2. oktoobril andis Lennuamet välja üldkorraldusliku ettekirjutuse, millega kehtestati tingimused mehitamata õhusõidukite käitamiseks Tallinna lennuinfopiirkonnas. Varem vabalt ja kontrollimatult õhuruumi kasutanud mitmesuguste mehitamata õhusõidukite lennutajatele seatakse ettekirjutusega Eestis esmakordselt piirangud ja kohustused, mille järelvalvet aitab Lennuametil teostada Politsei- ja Piirivalveamet. 

Eeskirja koostamise põhjusena tõi Lennuamet välja UAV-de (i. k. unmanned aerial vehicle) ja nende kasutajate arvu märkimisväärse suurenemise Eestis. Vastavate seadmete populaarsuse kasv on tingitud nende vabast kättesaadavusest - tellimine on võimalik internetikeskkondadest üle maailma - ning  komponentide odavnemisest tingitud hindade langusest. Ettekirjutuse üldine eesmärk on tagada ohutus nii õhus kui maa peal ning vähendada õhusõidukite hooletu või vastutustundetu käitamise tõttu tekkida võivat ohtu inimeste elule, tervisele ja varale.

„Ettekirjutuse kehtima hakkamine eeldab taoliste õhusõidukite käitajatelt pädevust tingimuste ja lennundusterminite mõistmiseks, lisaks lennundusseaduse, õhureeglite jms tundmist, mida tava- ja hobikasutajal olla ei pruugi,“ selgitas Eesti Lennuakadeemia lennutehnilise koolituse osakonna koolitusjuht Karl-Eerik Unt. Dokumendi rakendumisega kaasneva segaduse vältimiseks on lennuakadeemia valmis UAV-de või rahvakeeli droonide lennutamisega tegelevaid eraisikuid, hobiklubisid ja ettevõtteid konsulteerima ning jagama viiteid ja selgitusi vajaliku informatsiooni leidmiseks.   

Lennuakadeemia on koolitajaks ning erinevate rakendusuuringute läbiviijaks muuhulgas õhusõiduki juhtimise, lennujuhtimise ning õhusõidukite ehituse ja hoolduse valdkonnas, kus tegeldakse ka mehitamata õhusõidukite valdkonna uurimise ning siseriiklike regulatsioonide arendamisega. Seetõttu omab lennuakadeemia kogemust ja pädevust, et kehtima hakanud ettekirjutusi soovijatele lahti seletada. Lisaks on akadeemia läbi viimas koolitusi, et kõigil lennutajatel oleks teadmised ja oskused uutes tingimustes seaduslikult tegutseda, välistada tahtmatu õhuruumi sekkumine ning vältida kehtivate seaduste mittetäitmisest tekkivaid karistusi. 

Ettekirjutusega saab tutvuda siin

Lisainfo: 
Eelika Tootsi, Eesti Lennuakadeemia turundus- ja kommunikatsioonijuht 
tel 448 109, e-post eelika.tootsi@eava.ee