Õppejõudude esindajate valimised ELA nõukogusse

Eesti Lennuakadeemia kuulutab välja õppejõudude esindajate valimised, mis toimuvad 20. mail 2010 kell 10.00-16.00 Tähtvere õppekeskuse teabekeskuses ja paralleelselt ka elektrooniliselt.

3. mai käskkirjaga (nr 1-2/12)  kuulutas ELA rektor välja õppejõudude esindajate valimised 2010/2011 õppeaastaks.

Kandidaatide ülesseadmise sooviavaldus tuleb esitada valimiskomisjoni liikmele Merelle Zeigerile kas otse (Tähtvere õppekeskus ruum nr 220) või elektroonselt e-posti aadressil Merelle.Zeiger@eava.ee.

Kandidaatide ülesseadmise tähtajaks on 04.05.-14.05.2010.a.

Täiendavate küsimuste korral palun kontakteeruda:
Ants Aaver, valimiskomisjoni esimees (aaaver@eava.ee, tel: 7448110) või
Merelle Zeiger, valimiskomisjoni liige (merelle.zeiger@eava.ee, tel: 7448103).