Tulevasi lendureid oodatakse kandideerima Otto Tauri stipendiumile

Otto Tauri nimeline stipendium antakse välja üks kord aastas ning sellele saavad kandideerida Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 2. juuniks esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje www.kultuurkapital.ee kaudu, täites nimelise stipendiumi ankeedi koos järgnevate lisadega:

  • CV;
  • stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Taotlusele ei ole vaja lisada väljavõtet õppetulemuste kohta. Konkursikomisjon taotleb väljavõtte Eesti Lennuakadeemia õppeosakonnalt.

Stipendiumi suurus on 400 eurot.