Rektor Jaan Tamm pälvis Kaitseväe teeneteristi

22. veebruari keskpäeval andis Kaitseväe juhataja kindralleitant Ants Laaneots Eesti Sõjamuuseumis üle vanemohvitseride auastmetunnused ning Kaitseväe teenetemärgid. Eesti Lennuakadeemia rektorit, Jaan Tamme autasustati Kaitseväe teeneteristiga.

Kindralleitant Laaneots autasustas kaitseväelasi ning riigiametnikke Kaitseväe teenetemärgi ja Kaitseväe teeneteristiga. Rektor Jaan Tamm pälvis Kaitseväe teeneteristi riigihoiukaitseliste teenete eest ja koostöö eest Kaitseväe Õhuväe põhikursuse käivitamisel ning seoses  Eesti Vabariigi 93. aastapäevaga.

Kaitseväe teeneteristi said teiste seas kaitseministeeriumi osakonnajuhataja Jonatan Vseviov, Kaitseväe Peastaabi eelarve- ja rahandusosakonna ülem kolonelleitnant Aivar Vilbre ning vabadusvõitleja Enn Tarto. Muuseumis toimunud sündmusel ülendas president majori austmasse kokku 17 kaitseväelast ja kaitseliitlast ning kaptenmajori austme pälvisid kaks mereväeohvitseri.


Kindralleitant Ants Laaneots annab rektor Jaan Tammele üle Kaitseväe teeneteristi.

Foto: Kaitseväe peastaap